Šā gada janvāra vidū Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) un Baltijā vadošais farmācijas uzņēmums AS “Olainfarm” noslēdza sadarbības līgumu. Tā mērķis ir veidot ciešāku ikdienas sadarbību, turpinot celt augstākās izglītības kvalitāti, studiju programmu atbilstību nozares attīstības tendencēm un speciālistu sagatavotību darba vidē. Tāpat līgums paredz sadarbību zinātniskās pētniecības jomā, tostarp, inovatīvu produktu izstrādē.

“Latvija ir vienīgā no trim Baltijas valstīm, kam ir spēcīga nacionālā farmācijas industrija. “Olainfarm” kā viens no vadošajiem nozares uzņēmumiem nepārtraukti sniedz savu ieguldījumu tās attīstībā. Jauno speciālistu izglītošana un ikdienas sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm ir būtisks faktors ikvienas industrijas izaugsmē, un jo īpaši, farmācijā, kur pamatu pamatos viss balstās zinātnē un nepārtrauktā pētniecībā. “Olainfarm” attīstības plāni ir ambiciozi – kļūt par vienu no top desmit Eiropas zāļu ražotājiem savās terapeitiskajās grupās. Šo mērķi varēsim sasniegt ar pieredzējušiem, augsti kvalificētiem un zinošiem speciālistiem, tāpēc esam priecīgi oficiāli nostiprināt mūsu sadarbību ar RSU, lai palīdzētu jaunajiem speciālistiem augt un profesionāli pilnveidoties,” uzsver AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis.

Savukārt RSU rektors un profesors Aigars Pētersons ir pārliecināts, ka sadarbība ar vienu no lielākajiem Latvijas farmācijas uzņēmumiem sniegs iespēju pilnveidot studiju procesu un darbu pētniecībā, pielāgojot to nozares aktuālajām vajadzībām.

“Rūpnieciskajai farmācijai ir augsts potenciāls inovatīvu un augstas pievienotās vērtības produktu radīšanā. Tieši zinātnes un studiju kapacitātes stiprināšana rūpnieciskajā farmācijā ir ļoti svarīgs RSU ilgtermiņa attīstības virziens, tāpēc esam ļoti priecīgi un gandarīti par iespējām, ko varēsim turpināt īstenot, attīstot zinātni un pētniecību izcilības visaugstākajā līmenī, pateicoties šim sadarbības līgumam ar “Olainfarm”. Farmācijas joma, kas ir Latvijas viedā specializācijas joma, pieredz ļoti strauju uzrāvienu arī pie mums – RSU, kur kā jaunie speciālisti un studējošie, tā arī jaunie zinātnieki, profesionāli un tālredzīgi izmantojot savas zināšanas, varēs strādāt un sasniegt izcilību nākotnē,” norāda RSU rektors Aigars Pētersons.

Saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu, AS “Olainfarm” garantē RSU studentiem prakses iespējas uzņēmumā, nodrošinot viņiem arī pētījumu veikšanas bāzes vietu. Uzņēmums arī apņemas ieguldīt kopējā augstākās izglītības sistēmā un efektivitātē, iesaistoties mūsdienīgu metodisko materiālu sagatavošanā un palīdzot attīstīt mācību programmas, tostarp, mūžizglītības jomā.