Baltijā vadošais farmācijas uzņēmums AS “Olainfarm” pēdējo divu gadu laikā reģistrācijai kopumā 10 Eiropas Savienības (ES) valstīs ir iesniedzis jau 21 jaunu produktu, no kuriem 17 reģistrācijas process sākts pērn. Plānots, ka šogad reģistrācijas process tiks sākts vēl vismaz 20 medikamentiem.

Visvairāk jauno zāļu reģistrācijas ir sāktas Vācijā – 18. Savukārt Baltijas valstīs, Spānijā un Polijā reģistrācijā ir 16 jauni preparāti. Itālijā process ir sākts 15 jauniem produktiem, bet Francijā – 14. “Olainfarm” jaunajā produktu portfelī ir apstiprinājis jau vairāk nekā 50 patentbrīvos medikamentus, kuriem atbilstoši tirgus situācijai un arī pieejamajiem reģistrācijas iesniegšanas laikiem saskaņā ar kompetento iestāžu grafikiem tiek sākta reģistrācija dažādos Rietumeiropas valstu tirgos.

“Aizvadītais gads mums ir bijis ļoti dinamisks. 2022.gadā ES tirgos reģistrācijai iesniedzām četrus jaunos produktus, bet 2023. gadā jau 17. Vidēji viena produkta reģistrācija ilgst teju pusotru gadu un šajā procesā mums jābūt gataviem operatīvi iesniegt arī papildu informāciju par izstrādāto zāļu kvalitāti, klīnisko izpēti un drošumu. Aiz šiem skaitļiem slēpjas stāsts par komandas apņēmību un aizrautību, jo ļoti īsā laika periodā esam ne vien izveidojuši jaunu produktu portfeli, bet arī veicam intensīvu reģistrācijas procesu virknei produktu. “Olainfarm” mērķis ir kļūt par vienu no 10 vadošajām farmācijas kompānijām Eiropā savās terapeitiskajās grupās un katra jaunā medikamenta reģistrācija, mūs tuvina šim stratēģiskajam mērķim,” uzsver AS “Olainfarm” Reģistrācijas departamenta vadītāja Jeļena Voļperte.

Jaunie medikamenti ir gan AS “Olainfarm” esošajās, gan jaunās terapeitiskajās grupās – neiroloģijā, kardioloģijā, uroloģijā, onkoloģijā, kā arī medikamenti pret alerģiju, infekcijām un diabēta ārstēšanai.

2023.gadā uzņēmums jau sekmīgi noslēdza jauna uroloģijā lietota antibakteriālā medikamenta reģistrāciju Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Čehijā un Slovākijā, kā arī jauna kardioloģiskā produkta reģistrāciju Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Slovākijā, Francijā un Spānijā. Šiem produktiem atbilstoši prasībām un cenu reģistrācijas procesam, komercializācijas tiks sāktas šā gada vidū. Tāpat reģistrācijas apliecības saņemtas endokrīnās terapijas zālēm Spānijā, Čehijā, Slovākijā un Baltijas valstīs.

Līdz ar vairākuma akcionāru maiņu, kas noslēdzās vien 2021.gada nogalē, uzņēmums pārskatīja savu attīstības stratēģiju, fokusējoties uz jauna produktu portfeļa attīstību patentbrīvo medikamentu segmentā, kas būtu konkurētspējīgs Rietumeiropas un pasaules tirgos. No tā ieguvēji būs arī Latvijas pacienti, jo, paplašinoties piedāvājumam patentbrīvo medikamentu segmentā, pieaug konkurence un cenas spiediens oriģināl preparātiem.

“Laikā, kad valdība ir apstiprinājusi Veselības ministrijas ziņojumu par medikamentu finansiālo pieejamību, nepelnīti otrajā plānā ir palicis jautājums ar kādiem instrumentiem ilgtermiņā sekmēsim tirgus attīstību, lai veidotos konkurence importētajiem oriģināl preparātiem. Ārvalstu ražotāju imports Latvijas zāļu tirgū veido 94%. Tāpēc ir jāstiprina vietējo zāļu ražotāju loma un konkurētspēja. Patentbrīvo medikamentu plašāks piedāvājums sniedz lielākas izvēles iespējas ārstiem, farmaceitiem un pašiem pacientiem, konkurences dēļ arī pazeminot to cenas un tā veicinot zāļu pieejamību un samazinot riskus, ka ārkārtas situācijās Latvijai virkne importējamo medikamentu var nebūt pieejami. Šobrīd virknei diagnožu Latvijā pieejami tikai konkrēta ārvalstu ražotāja izgatavoti medikamenti, veidojot sava veida monopolu. Tāpēc arī mēs veicam apjomīgas investīcijas savā produktu portfelī, lai kļūstam konkurētspējīgāki kā starptautiski, tā arī Latvijā,norāda AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis.

AS “Olainfarm” pēdējos nepilnus divus gadus visus spēkus un resursus veltījis, lai sagatavotu Rietumvalstu tirgiem piemērotu produktu portfeli, kā arī iespējami ātrāk veiktu šo produktu reģistrāciju. Šim mērķim 2022. un 2023. gadā kopējās investīcijas jaunajos produktos bija 12 miljoni eiro, bet 2024.gadā plānots ieguldīt vēl vismaz 22,25 miljonus eiro un 2025.gadā – 16,2 miljonus eiro.