Sīkdatņu izmantošanas politika

Vispārīgā informācija

 1. Šī interneta vietne pieder, to uztur un pārvalda akciju sabiedrība “Olainfarm” (turpmāk – Sabiedrība vai mēs). Šajā interneta vietnē mēs izmantojam sīkdatnes[1].
 2. Šīs Sīkdatņu izmantošanas politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir sniegt vispārīgu raksturojumu par sīkdatņu izmantošanu šajā interneta vietnē, lai šī informācija ļautu Jums pieņemt pamatotus lēmumus, izmantojot šo interneta vietni.
 3. Politika sagatavota, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas[2] (turpmāk – VDAR) prasības, tostarp, nodrošinot interneta vietnes lietotāju tiesības saņemt informāciju (VDAR 12. un 13.pants).

Informācija par pārzini

 1. Sabiedrība ir personas datu pārzinis (VDAR 4.panta 7.punkta izpratnē), jo Sabiedrība nosaka sīkdatņu izmantošanas nolūkus un līdzekļus.
 2. Sabiedrības kontaktinformācija personas datu apstrādes jautājumos:
Pārziņa nosaukums:Akciju sabiedrība “Olainfarm”
Adrese:Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, Latvija, LV-2114
E-pasta adrese:[email protected]
Tālruņa Nr.+371 28327856

Lietotāja piekrišana sīkdatņu izmantošanai

 1. Atbilstoši normatīvajiem aktiem mēs drīkstam bez Jūsu piekrišanas saglabāt sīkdatnes Jūsu ierīcē, ja tās ir nepieciešamas šīs interneta vietnes darbībai – nepieciešamās sīkdatnes. Cita veida sīkdatņu izmantošanai ir nepieciešama Jūsu atļauja – piekrišana. Pēc noklusējuma visas sīkdatnes ir atspējotas, izņemot nepieciešamās sīkdatnes, kas nodrošina interneta vietnes pamata funkcionalitāti un darbību.
 2. Pirmo reizi apmeklējot interneta vietni, Jūs tiekat informēts, ka mēs izmantojam sīkdatnes, tas ir parādās uznirstošs logs – sīkdatņu iestatījumu rīks (turpmāk – Rīks). Rīkā tiks nodrošināta pieeja informācijai saistībā ar sīkdatnēm un tiks izteikts aicinājums izdarīt izvēli attiecībā uz sīkdatņu iestatījumiem.
 3. Rīkā pieejama šāda informācija: sīkdatņu uzskaitījums, to apraksts (iedalītas pa sīkdatņu kategorijām), kas satur katras sīkdatnes nosaukumu, veidu, pakalpojuma sniedzēju, sīkdatnes izmantošanas nolūku, apstrādes ilgumu (termiņš).
 4. Izdarot Rīkā savu izvēli un to apstiprinot, Jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar Politikā un Rīkā esošo informāciju un piekrītat, ka turpmāk sīkdatņu izmantošana interneta vietnē notiks saskaņā ar Jūsu izdarīto izvēli. Tādejādi, mēs Jūsu ierīcē (kura izmantota piekļuvei interneta vietnei) ievietojam sīkdatnes, un Rīks vairs neparādīsies (kā uznirstošs logs ekrānā) tik ilgi, kamēr būs spēkā Jūsu izvēle. Jūsu izvēle attiecībā uz sīkdatņu izmantošanu ir spēkā vienu gadu. Pēc iepriekš minētā termiņa Jums atkārtoti tiks lūgts izdarīt savu izvēli attiecībā uz sīkdatņu izmantošanu.

Iespējas mainīt piekrišanu, sīkdatņu iestatījumus

 1. Ja vēlaties piekļūt Rīkam, piemēram, lai veiktu izmaiņas attiecībā uz Jūsu iepriekš veikto izvēli (piekrišanu) vai iegūtu tajā esošo informāciju, uzklikšķiniet uz šīs interneta vietnes lejā esošo tekstu “Atjaunot vai mainīt sīkdatņu piekrišanas”.
 2. Sīkdatņu iestatījumus Jūs varat pārbaudīt un kontrolēt arī savā interneta pārlūkprogrammā. Izmaiņas iestatījumos jāveic katrai pārlūkprogrammai atsevišķi. Jūs varat mainīt savas ierīces interneta pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no jaunām sīkdatnēm (neļautu tās saglabāt), dzēstu esošās vai vienkārši informētu Jūs par jaunu sīkdatņu nosūtīšanu uz Jūsu ierīci. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:
Firefoxhttps://support.mozilla.org/ne-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hneen
Safarihttps://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac
Operahttps://help.opera.nem/en/latest/web-preferences/
Edgehttps://support.microsofnecom/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy
Explorerhttps://support.microsnet.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 1. Atspējojot sīkdatnes, atsevišķa interneta vietnes funkcionalitāte var nepilnvērtīgi darboties vai būt ierobežoti pieejama.

Personas datu nodošana uz trešajām valstīm

 1. Ja Jūsu personas dati interneta vietnē izmantoto sīkdatņu darbības rezultātā tiek nosūtīti uz tādu valsti, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, mēs nodrošinām šo datu drošību un datu subjekta tiesību ievērošanu vismaz ar vienu no šādiem mehānismiem
 1. Eiropas Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību;
 2. atbilstošām garantijām saskaņā ar VDAR 46.pantu;
 3. VDAR 49.pantā pieļautajām atkāpēm īpašās situācijās.

Trešo personu sīkdatnes

 1. Dažās Sabiedrības interneta vietnes sadaļās var būt pieeja saturam no citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, Youtube, Facebook, Twitter vai Google. Šie trešo personu pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes, un tādējādi cita starpā iegūt informāciju par faktu, ka esat apmeklējuši šo interneta vietni.
 2. Mums nav nodrošināta piekļuve vai kontrole pār trešo personu sīkdatnēm vai personas datiem un informācijai, ko, iespējams, apstrādā trešās personas.
 3. Ja vēlaties iegūt sīkāku informāciju par to, kā šīs trešās personas izmanto sīkdatnes, dodieties uz šīs trešās personas interneta vietni. Ja esat nolēmuši nesniegt atļauju šo sīkdatņu izmantošanai vai esat atsaukuši sniegto atļauju, Jūs varēsiet izmantot tikai interneta vietnes funkcijas, kuru lietošanai nav nepieciešamas konkrētās sīkdatnes. Šajā gadījumā jums var nebūt pieejamas interneta vietnes sadaļas, kurās var būt iekļauts trešo personu saturs. Ja vispār nevēlaties pieņemt sīkdatnes, varat to norādīt sava interneta pārlūkprogrammas iestatījumos.

Izmaiņas Politikā

 1. Mums ir tiesības jebkurā brīdī izmainīt šo informāciju par sīkdatnēm, ja tā nav pretrunā ar VDAR. Visas izmaiņas tiks publicētas mūsu interneta vietnē.

[1] Sīkdatnes ir nelieli datu faili, kas tiek saglabāti lietotāja iekārtā par vietnes apmeklējumu. Ar sīkdatņu palīdzību vietne spēj atbilstoši darboties, saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt tos un atbilstoši reaģēt, pielāgojot darbību lietotāja vajadzībām un interesēm, apkopojot un atceroties informāciju par lietotāja izvēlēm u.c.

[2] EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Sadarbojies ar Olpha

Plašsaziņas līdzekļi

Mediju attiecībām un sadarbības projektiem

Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbība

Sadarbība sociālajā jomā

Sociāliem mērķiem un potenciāliem projektiem

Karjera

Vakancēm un karjeras iespējām

Uzmanību!

Informāciju par recepšu medikamentiem drīkst skatīt tikai veselības aprūpes darbinieki.

Vai esat veselības aprūpes darbinieks?