Lai mazinātu inflācijas radīto dzīves dārdzības slogu, kas saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2022. gada decembrī bija par 20,8 % lielāks nekā pirms gada, AS “Olainfarm” kopš novembra ik mēnesi izmaksā 80 000 eiro savu darbinieku finansiālam atbalstam. Uzņēmums to plāno darīt vēl vairākus mēnešus. Šīs piemaksas ir tikai neliela daļa no atbalsta pasākumiem darbiniekiem, kas veicinājuši darbinieku lojalitāti: kā liecina ikgadējās darbinieku aptaujas dati, teju 80% “Olainfarm” darbinieku ir apmierināti ar darbu uzņēmumā.

“Olainfarm” saviem darbiniekiem nodrošina ne tikai finansiālu atbalstu inflācijas laikā, bet arī virkni dažādu bonusu ikdienā: veselības apdrošināšanu, transportu uz un no darba maršrutā Olaine-Rīga-Olaine, kā arī sabiedriskā transporta biļešu kompensāciju citos maršrutos, elastīgu darba grafiku studējošajiem darbiniekiem, papildu brīvdienas par darba stāžu un īpašas piemaksas visiem darbiniekiem valsts svētkos – 4. maijā un 18. novembrī, piecu nedēļu vasaras atvaļinājumu “Olainfarm” rūpnīcas apkopes laikā, atbalstu pensionētajiem kolēģiem utt.

Par to, cik šādi bonusi ir nepieciešami ikdienā, liecina arī ikgadējās darbinieku aptaujas dati: 88 % darbinieku jūtas lepni, ka strādā “Olainfarm”, 80% norāda, ka negrasās meklēt jaunu darbu, un 89% plāno strādāt uzņēmumā vēl vismaz divus gadus. Turklāt liels ir arī ilggadējo darbinieku skaits – 51% darbinieku “Olainfarm” strādā 10 un vairāk gadu.

“Ikgadējās darbinieku aptaujas ir vērtīgs instruments, kā apzināt uzņēmuma spēcīgākās puses un izgaismot pilnveidojamos aspektus. Darbiniekiem ir svarīgi justies novērtētiem, zināt, pēc kādiem kritērijiem viņu ieguldījums tiks vērtēts, un tieši tas pats sakāms par uzņēmuma vadību. Jūtamies gandarīti par darbinieku ciešo saikni ar uzņēmumu, kas ir mērķtiecīga un pārdomāta darba rezultāts, pastāvīgi investējot uzņēmuma modernizēšanā un darbinieku labbūtībā,” saka AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis.

Tieši vadītāju empātija un spēja ieklausīties šogad ir darbinieku visaugstāk novērtētais faktors. Kā citus lielākos ieguvumus darbā “Olainfarm” aptaujātie minējuši modernu, labiekārtotu darba vidi un patīkamu iekšējo klimatu, iespēju strādāt attālināti, veselības apdrošināšanu, darba jubilāru sveikšanu un godināšanu, dotāciju pusdienām un iespēju satikt kolēģus neformālā gaisotnē uzņēmuma kopīgajos pasākumos.