Lai veicinātu Latvijas veselības aprūpes speciālistu tālākizglītību un sertifikāciju, AS “Olainfarm” kopš 2020. gada attīsta digitālu platformu “OpenOlainfarm”, kas piedāvā iespēju ārstiem un farmaceitiem attālināti apmeklēt vairāk nekā 70 lekcijas tādās medicīnas nozarēs kā alergoloģija, ginekoloģija,  infektoloģija, kardioloģija, psihiatrija/neiroloģija un uroloģija, kā arī izglītojošu lekciju ciklus Aritmijas skolā, Acetilholīna skolā un Emociju akadēmijā. Kopumā trīs gadu laikā projektā ieguldīti vairāk nekā 100 000 eiro.

Šobrīd platformu “OpenOlainfarm” kā apmācību instrumentu izmanto vairāk nekā 4000 Latvijas veselības aprūpes speciālistu. Platforma ir noderīga plašam speciālistu lokam – tajā reģistrējušies 87 dažādu specialitāšu pārstāvji, galvenokārt ģimenes ārsti, kardiologi, neirologi un farmaceiti. Reģistrēto klientu skaits sevišķi strauji audzis pērn, kad tas teju divkāršojies. Līdz šim izsniegti 2460 sertifikāti par tālākizglītības apguvi.

“Covid-19 radītā pandēmija parādīja, ka veiksmīgai zinātnieku, farmācijas uzņēmumu, veselības aprūpes speciālistu un sabiedrības sinerģijai ir vajadzīga savstarpēja uzticēšanās – ne tikai starp ārstu un pacientu, bet arī starp visiem nozares speciālistiem. Esam gandarīti, ka, piedāvājot mūsdienīgu tālākizglītības saturu, varam ne vien veicināt mediķu un farmaceitu profesionālo kapacitāti un zināšanas mūsdienu pasaules aktuālākajos veselības izaicinājumos, bet vienlaikus arī akcentēt pacientu līdzestības ieguldījumu rezultāta sasniegšanā un stiprināt kopējo Latvijas sabiedrības veselību,” stāsta AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis.

“OpenOlainfarm” piedāvā iespēju apmeklēt lekciju ciklus padziļinātai apmācībai noteiktu terapeitisko indikāciju izpētē. Portāla saturs un apmācību kvalitāte tiek saskaņota ar atbildīgajām veselības aprūpes speciālistu biedrībām un asociācijām, kas nodrošina nemainīgi augstu kvalitāti un tālākizglītības prasībām atbilstošu un sertificētu saturu. Kopš 2022. gada apmācību process notiek jauktā režīmā, klātienes apmācības apvienojot ar iespēju apmeklēt pasākumu tiešsaistes režīmā.