Cukura diabēta pacientu skaits Latvijā strauji aug un tuvojas 100 000 robežai. Lai veicinātu drošu un pareizu medicīnas ierīču lietošanu neatkarīgi no pacientu ekonomiskās situācijas, AS “Olainfarm” grupas uzņēmums “Latvijas aptieka” Hronisko pacientu atbalsta programmas ietvaros no 5. marta uzsāks īpašu Diabēta pacientu atbalsta programmu. Tā paredz, ka jebkurš diabēta pacients reizi mēnesī būs tiesīgs ikvienā šī tīkla aptiekā bez maksas saņemt iepakojumu atbilstoša izmēra insulīna adatiņu (4 mm, 6 mm, 8 mm, 30 G, 31 G, 32 G).

Kā liecina Veselības statistikas datubāzes dati, 2021. gadā uzskaitē uzņemto diabēta pacientu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem pieaudzis teju par 18%, salīdzinot ar 2020. gadu. Palielinās arī izdevumi diabēta ārstēšanai un medikamentiem, bet lielās inflācijas un izaicinošās ekonomiskās situācijas ietekmē daudzi diabēta pacienti vienas un tās pašas ierīces, t. sk. insulīna adatiņas, lieto atkārtoti, radot papildu riskus savai veselībai.

“Apzīmējums “labbūtība” (angliski well-being) sabiedrības apritē ir ienācis salīdzinoši nesen, tomēr varam droši apgalvot, ka pacientu aprūpes un atbalsta programmas ietvaros to lietojam krietni ilgāk. Ikdienā, saskaroties ar pacientiem, redzam dažādas situācijas un rīcību, kas labbūtību nevis veicina, bet, tieši otrādi, – mazina. Esam pārliecināti, ka ar jaunās Diabēta pacientu atbalsta programmas ieviešanu spēsim uzlabot pacientu dzīves kvalitāti, vienlaikus palīdzot ietaupīt līdzekļus,” saka SIA “Latvijas Aptieka” valdes priekšsēdētājs Alvis Ērglis.

“Latvijas aptiekas” Hronisko pacientu atbalsta programma ir nekomerciāls projekts, kura ietvaros tiek veikta gan farmaceitu, gan sabiedrības izglītošana. Tajā iekļautas diabēta, stomas, multiplās sklerozes, astmas, reto slimību pacientu atbalsta programmas, kuru ietvarā notiek regulāra un aktīva komunikācija ne tikai ar speciālistiem un farmaceitiem, bet arī ar nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām, pacientu organizācijām, pašiem pacientiem un viņu ģimenes locekļiem.