Investējot 3,3 miljonus eiro, viens no Baltijā vadošajiem farmācijas uzņēmumiem AS “Olainfarm” sācis saules paneļu parka būvniecību uzņēmuma teritorijā Olainē. Projekta mērķis ir turpināt investīcijas uzņēmuma ilgtspējā, attīstot zaļās enerģijas izmantošanu uzņēmuma energoapgādē. Saules paneļu parka kopējā jauda būs 3,2MW, ļaujot nodrošināt līdz pat 40% no uzņēmuma kopējā elektroenerģijas patēriņa gadā. Tas būs viens no lielākajiem saules paneļu parkiem Latvijā, ko pašpatēriņam attīsta ražošanas uzņēmums.

AS “Olainfarm” galvenais enerģētiķis Igors Vilcāns uzsver, ka uzņēmums jau deviņu gadus ļoti mērķtiecīgi īsteno aktivitātes, lai mazinātu kopējo energoresuru patēriņu un arvien vairāk izmantotu tieši zaļās enerģijas risinājumus. Piemēram, šā gada deviņos mēnešos AS “Olainfarm” vidējais energoresursu patēriņš uz vienu saražoto ķīmiskās produkcijas vienību samazinājies par 16,8%, neskatoties uz to, ka ražošanas apjomi uzņēmumā pieauga. “Savu energo patēriņu plānojam ļoti rūpīgi, lai nodrošinātu ražošanas nepārtrauktību, bet vienlaikus arī kļūtu energoefektīvāki un zaļāki. Redzam, ka energoefektivitātes un zaļās enerģijas risinājumi ļauj mums samazināt izmaksas jau tagad un arī  ilgtermiņā. Šīs investīcijas atmaksājas arī lielākā mūsu energoneatkarībā. Saules paneļu parks ļaus mums pašiem saražot līdz pat 3500MWh/gadā zaļās elektroenerģijas,” saka I.Vilcāns.

Saules paneļu parks tiek attīstīts uzņēmuma teritorijā Olainē. Tā kopējā platība plānota 4,2 hektāri un tajā tiks izvietoti ap 5400 saules paneļu, bet uzstādītā jauda – 3,2MW. Ar saules palīdzību saražotā enerģija vasaras sezonā nodrošinās līdz pat 80% no uzņēmumam patērētās elektroenerģijas, bet vidēji gadā līdz 40%. Projektu plānots pabeigt 2024.gada pavasarī.

Saules paneļu parka projekts ir daļa no AS “Olainfarm” ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, lai veicinātu videi draudzīgākas enerģijas izmantošanu un sniegtu ieguldījumu kopējā sabiedrības ilgtspējā. Mūsu kā sociāli atbildīga uzņēmuma apņemšanās ir ne vien gādāt par sabiedrības veselību un medikamentu pieejamību, bet arī rūpēties, lai apkārtējā vide mūsu darbības rezultātā joprojām saglabātu savu veselību. Saules paneļu parka izveide ir svarīgs solis ceļā uz enerģijas ilgtspēju, stiprinot gan mūsu, gan arī Latvijas kopējo energoneatkarību. Svarīgi, ka ar šo projektu ne tikai samazinām mūsu ietekmi uz vidi, bet arī vairojam savu energoapgādes patstāvību un mazinām energoresursu izmaksu pieauguma riskus. Tā ir izcila investīcija gan uzņēmumam, gan apkārtējai videi,” norāda Juris Bundulis, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

AS “Olainfarm” mērķis ir zaļās enerģijas projektos un energoefektivitātē investēt vismaz 3 miljonus eiro gadā.

Līdz šim veiktie pasākumi jau ir nodrošinājuši, ka AS “Olainfarm” CO2 emisijas pēdējo piecu gadu laikā ir samazinājušās par 29%. Papildu saules paneļu parkam, uzņēmums plāno arī siltumtīklu un tvaika tīklu renovāciju ar kopējām investīcijām vairāk nekā 3 miljoni eiro, ļaujot samazināt enerģijas zudumus un tādējādi samazinot arī CO2 emisijas. Tāpat turpinās darbs pie uzņēmuma notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācijas projekta, kas paredz izveidot jaunu, pilnībā automatizētu, slēgta tipa iekārtu tehnoloģiju. Kopējās investīcijas šajā projektā tuvojas 11,3 miljoniem eiro. Baltijā modernāko ķīmijas un farmācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecību plānots sākt 2024.gadā, bet projektu pabeigt – 2026.gadā.