Šā gada jūnija sākumā veselības ministre Līga Meņģelsone darba vizītē apmeklēja vienu no Baltijā vadošajiem farmācijas uzņēmumiem AS “Olainfarm”, lai pārrunātu aktuālos veselības aprūpes jautājumus gan attiecībā uz veselības aprūpes finansējumu, medikamentu pieejamību, gan arī klīnisko farmaceitu lomu veselības aprūpes sistēmā un pacientu pieredzes jautājumiem. Tāpat ministre iepazinās ar uzņēmuma darbību, attīstības mērķiem, kā arī investīciju projektiem, lai tuvākajā piecgadē uzņēmums kļūtu par vienu no TOP 10 farmācijas uzņēmumiem Eiropā savās produktu kategorijās.

Augstu vērtēju “Olainfarm”  ieguldījumu ekonomikā, zinātnē un arī sabiedrības veselības veicināšanā. Mūsu kopīgs uzdevums ir veidot un attīstīt Latvijas veselības aprūpes sistēmu, lai tā spētu nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumos visos tās posmos. Līdztekus uzlabojumiem ambulatoro pakalpojumu pieejamībā, ģimenes ārstu sistēmas stiprināšanai un slimnīcu tīkla attīstībai, ir ļoti svarīgi celt arī farmaceitu profesijas prestižu sabiedrībā un nozīmi veselības aprūpē, jo šie speciālisti ir tie, kuri ar savām zināšanām un kompetencēm pacientiem bieži kalpo kā pirmais atbalsts un padomdevējs. Te es redzu lielu potenciālu sadarbībai arī ar farmācijas uzņēmumiem – gan veidojot interesi apgūt zināšanas farmācijas jomā, gan atbalstot studentus, kuri jau šo profesionālo ceļu izvēlējušies,” tikšanās laikā uzsvēra veselības ministre Līga Meņģelsone.

L. Meņģelsone darba vizītē tikās ar AS “Olainfarm” vadību un speciālistiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus Latvijas veselības aprūpē un farmācijā, kā arī apmeklēja AS “Olainfarm” ražotni, iepazīstot medikamentu ražošanas, kvalitātes kontroles un izstrādes procesus. Ministre augstu novērtēja AS “Olainfarm” pienesumu gan kopējā veselības aprūpes sistēmā, gan arī ekonomikā.

Latvija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kas var lepoties ar tik spēcīgām farmācijas tradīcijām un attīstītu nozari. Latvijā nodrošinām pilnu zāļu pētniecības, izstrādes, attīstības un apgādes ķēdi. “Olainfarm”, pateicoties akcionāriem, ir uzņēmis strauju attīstības ceļu, novirzot apjomīgas investīcijas pētniecībā un attīstībā, produktu piedāvājumā, kā arī eksporta tirgu ekspansijā, lai Latvijas farmācija nostiprinātu savu vietu Eiropas un pasaules tirgū. Tāpat mūsu uzmanības fokusā ir kopējā sabiedrības veselība un aprūpes sistēmas pilnvērtīga darbība, kur būtisks priekšnoteikums ir cieša sadarbība starp dažādiem nozares dalībniekiem un publisko sektoru, neaizmirstot, ka uzmanības centrā ir cilvēks, viņa veselība un vajadzības,” norāda AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis.

AS “Olainfarm” produktu portfelī ir 60 gatavo zāļu formu, 25 aktīvās farmaceitiskās vielas un vairāk nekā 20 starpproduktu, tostarp medikamenti centrālās nervu sistēmas darbības uzlabošanai, sirds un asinsvadu veselībai, gastroenteroloģisko slimību ārstēšanai, pretvīrusu, antibakteriālie un pretalerģiju līdzekļi. Produktu portfelis tiek pastāvīgi papildināts ar jauniem produktiem. Šobrīd uzņēmumam izstrādē ir aptuveni 50 gatavās zāļu formas, bet medikamentu reģistrācijas process notiek vismaz 10 jaunos tirgos.

AS “Olainfarm” aktīvi strādā pie jaunu produktu reģistrācijas Eiropas tirgos, tāpēc puses pārrunāja arī nepieciešamos uzlabojumus sadarbības mehānismos, lai Latvijas ražotājiem medikamentu reģistrācijas process noritētu raitāk. Tāpat tika apspriesta nepieciešamība Valsts civilās aizsardzības plānā iekļaut konkrētus mehānismus un instrumentus attiecībā uz valsts zāļu rezervju veidošanu un uzturēšanu, lai nodrošinātu pacientiem medikamentu pieejamību ārkārtas situācijās, kad varētu būt traucētas regulārās piegādes.

Tikšanās laikā puses pārrunāja arī farmaceitu nozīmīgumu un lomu veselības aprūpes sistēmas pilnvērtīgā funkcionēšanā un nepieciešamību atbalstīt jauno farmaceitu izglītības procesu, kopīgiem spēkiem ceļot profesijas prestižu un vērtību sabiedrībā, jo tieši farmaceiti bieži ir pirmais kontaktpunkts pacientiem. Tāpat sarunā tika aktualizēti darbaspēka un kvalificētu speciālistu pieejamības jautājumi, ņemot vērā gan demogrāfiskās tendences, gan  arī izglītības sistēmas spēju reaģēt un sagatavot tirgū nepieciešamos speciālistus. Lai skolēniem radītu interesi par ķīmijas apguvi, AS “Olainfarm” topošu ķīmijas pedagogu atbalstam tuvākajos piecos gados investēs 75 000 eiro, pasniedzot īpašas stipendijas. Tāpat uzņēmums sadarbībā ar RSU Absolventu asociāciju jau 13 gadus pasniedz stipendijas farmācijas studentiem, kā arī sadarbojas ar citām izglītības iestādēm, lai veicinātu un atbalstītu interesi un ķīmijas apguvi. Apjomīgas investīcijas uzņēmums veic arī automatizācijā un ražošanas modernizācijā.