Latvijā vadošais farmācijas uzņēmums AS “Olainfarm”, ieviešot ražošanā vismaz 10 jaunus produktus, palielinot ražošanas jaudas un veicot apjomīgas investīcijas pētniecībā un attīstībā, tuvākajā piecgadē eksporta apjomus jaunajos tirgos palielinās par vismaz 80%. Šā gada jūnijā AS “Olainfarm” noslēdza līgumu ar Attīstības finanšu institūciju “ALTUM” un SEB banku par līdzfinansējumu valsts atbalsta programmā “Lielo un vidējo komersantu investīciju aizdevumi ar kapitāla atlaidi konkurētspējas veicināšanai” , kas paredz šiem mērķiem kopumā novirzīt 31,75 miljonus eiro.

“Latvijas ekonomiskā drošība un attīstība ir vitāli svarīga, lai spējam reaģēt gan uz esošajiem izaicinājumiem pasaulē, gan izmantojam izaugsmes iespējas nākotnē, ceļot sabiedrības kopējo labklājības līmeni. AS “Olainfarm” ir nozīmīgs Latvijas farmācijas nozares spēlētājs un ar savu piemēru rāda, ka modernizācija, jauni produkti, jauni eksporta tirgi, investīcijas energoefektivitātē un ražošanas jaudu pārdomāta kāpināšana, ko apvieno ar veselīgām ambīcijām un valsts atbalstu, rada lielisku platformu uzņēmuma izaugsmei un caur to arī Latvijas ekonomikas straujākam izrāvienam,” norāda ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

“Latvijā nereti pārdzīvojam, ka ekonomiskajā attīstībā Lietuva un Igaunija ir mums soli priekšā un veiksmīgāk spējušas atrast savu nišu pasaulē. Taču Latvija ir vienīgā valsts Baltijā, kas patiesi var lepoties ar spēcīgu un pasaules līmeņa farmācijas nozari. Tā ir mūsu vērtība un arī iespēja, kas jāizmanto. “Olainfarm” mērķis ir kļūt par TOP10 Eiropas farmācijas kompāniju savās produktu grupās, nodrošinot pacientiem  nepieciešamās zāles un produktus visos veselības aprūpes posmos. Tāpēc ar mūsu akcionāru un arī valsts programmu atbalstu ļoti mērķtiecīgi strādājam gan pie jaunu produktu izstrādes un reģistrācijas jaunos eksporta tirgos, gan ražošanas modernizācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas, lai veicinātu ne tikai mūsu, bet arī Latvijas ekonomikas ilgtermiņa attīstību un konkurētspēju globāli,” uzsver AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis.

Lielo investīciju projektā “Ieguldījumi jaunu produktu ieviešanai ražošanā noieta tirgus diversifikācijai un “zaļo” tehnoloģisko procesu attīstība”  paredzētas investīcijas vairākos virzienos, tostarp, jaunās ražošanas līnijās, jaunu produktu pētniecībā, izstrādē un ieviešanā ražošanā, laboratoriju modernizācijā, eksporta apjomu kāpināšanā, energoefektivitātes paaugstināšanā un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanā. Šobrīd AS “Olainfarm” produktu klāstā ir vairāk nekā 100 dažādu produktu un starpproduktu, bet mērķis ir ar ALTUM programmas palīdzību ražošanā ieviest vismaz 10 jaunus produktus un ražošanas jaudas kāpināt par vismaz 20%, gandrīz divkāršojot arī eksporta apjomu. Tāpat tiks radītas vismaz 65 augsti kvalificēts darba vietas, no kurām teju puse – pētniecības un attīstības jomā.

““Lielo investīciju projektu atbalsta programmas mērķis ir stimulēt Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgu projektu īstenošanu, tāpēc esam gandarīti finansēt “Olainfarm” izaugsmes tālāko soli, kas ļaus  uzņēmumam ražot jaunus augstas pievienotās vērtības produktus modernā un ilgtspējīgā ražotnē, palielināt ražošanas jaudu un eksporta apjomu. “Olainfarm” ir lielisks piemērs tam, kā uzņēmums operatīvi pielāgojas jaunajai ģeopolitiskajai situācijai, orientējoties uz jauniem eksporta tirgiem un jaunajos apstākļos pat palielina savu izaugsmes ambīciju. Kopumā programmā apstiprināto aizdevumu apjoms jau sasniedzis 70 miljonus eiro, kas palīdzēs īstenot jaunus, lielus investīciju projektus kokapstrādes, poligrāfijas, mēbeļu ražošanas un citās jomās. Aizdevumus ar kapitāla atlaidi, kas ir uzņēmējiem pievilcīgs finansējuma risinājums, ALTUM nodrošina arī četrās Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda programmās, kas mērķētas uz energoefektivitāti, digitalizāciju un cenas ziņā pieejamu īres mājokļu būvniecību,” norāda ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš.

Programmas ietvaros nākamā gada sākumā, ieguldot 11,29 miljonus eiro, AS “Olainfarm” sāks arī jaunu, Baltijā modernāko ķīmijas un farmācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecību. Galvenie šī projekti mērķi ir samazināt attīrāmo notekūdeņu daudzumu, palielināt efektivitāti, automatizēt notekūdeņu attīrīšanas procesu un tā kontroli, kā arī nodalīt lietus notekūdeņu attīrīšanu no sadzīves un ražošanas notekūdeņiem.

Papildu ieguldījumiem ražošanas un produktu attīstībā, AS “Olainfarm” investē arī zaļās enerģijas projektos, energoefektivitātē un energoneatkarībā, dodot savu ieguldījumu klimata neitralitātes mērķu sasniegšanā. Jau šovasar AS “Olainfarm” teritorijā ar 3,3 miljonu eiro investīcijām sāksies darbs pie saules paneļu parka izveides. Tā platība būs ~4.2ha un uzstādītā jauda līdz 3,3MWh gadā. Saules enerģija nodrošinās līdz pat 40% no uzņēmuma vidējā elektroenerģijas patēriņa gadā, bet vasaras sezonā līdz pat 80%. Tāpat par vairāk nekā 3 miljoniem eiro tiks veikta siltumtīklu un tvaika tīklu rekonstrukcija, samazinot siltuma zudumus. Šobrīd turpinās darbi  sašķidrinātās gāzes pieslēguma izveidei, lai dažādotu primārās enerģijas avotus un palielinātu uzņēmuma energoapgādes drošību un ražošanas procesu nepārtrauktību.

Tāpat uzņēmums paredzējis ieguldījumus arī citos projektos, piemēram, kvalitātes kontroles laboratoriju digitalizācijā, produktivitātē un attīstībā, produktu reģistrācijā jaunos tirgos un tam nepieciešamajos klīniskajos pētījumos, kā arī jaunu aktīvo farmaceitisko vielu un gatavo zāļu formu izstrādes un ražošanas tehnoloģijās. Ieguldījumu apjoms  jau apstiprinātājos vai izstrādes procesā esošajos investīciju projektos, ieskaitot ALTUM lielo investīciju programmu, sasniedz 40 miljonus eiro, bet kopumā AS “Olainfarm” attīstībā tuvākajā piecgadē paredzēts ieguldīt vismaz 100 miljonus eiro.