Ikgadējā Ilgtspējas indeksā eksperti augstu novērtējuši AS “Olainfarm” sniegumu tādās jomās kā uzņēmuma pārvaldība, ietekme uz vidi, investīcijas sabiedrībā un darba vide, kā arī ieguldījumus nozares un valsts attīstībā, otro gadu pēc kārtas piešķirot Zelta kategoriju.

“AS “Olainfarm” viena no pēdējo divu gadu prioritātēm ir bijusi ieviest caurskatāmu un efektīvu korporatīvās pārvaldības praksi, kas palīdz uzņēmumam sasniegt stratēģiskos mērķus un investēt jaunu produktu izstrādē, pētniecībā un arī eksporta tirgu attīstībā. Zelts Ilgtspējas indeksā ir likumsakarīgs apliecinājums mūsu darbības ilgtspējai un arī sociālajai atbildībai gan pret mūsu darbiniekiem, gan apkārtējo vidi un arī sabiedrību kopumā. Arī turpmāk plānojam apjomīgas investīcijas gan ražošanas paplašināšanā, gan arī zaļās enerģijas projektos, lai vēl aktīvāk līdzdarbotos klimata neitralitātes mērķu sasniegšanā. Tāpat turpināsim investēt mūsu darbiniekos un darba apstākļu uzlabošanā, kā arī visai sabiedrībai nozīmīgās iniciatīvās un sociālajos projektos,” uzsver Juris Bundulis, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

2022.gads “Olainfarm” bija ilgtspējīgas attīstības zīmē un īstenota virkne iniciatīvu, lai uzņēmums kļūtu ilgtspējīgāks un arī turpinātu attīstīties. Līdz ar Zinātnes un pētniecības centra izveidi un korporatīvās pārvaldības sistēmas uzlabošanu, pērn “Olainfarm” sadarbībā ar ārvalstu ekspertiem ieviesa pasaules standartus apsteidzošu ārkārtas situāciju vadības modeli, ko šī gada sākumā kopā ar operatīvajiem dienestiem pārbaudīja Latvijā līdz šim vērienīgākajās ārkārtējo situāciju mācībās, apliecinot uzņēmuma un dienestu gatavību.

Līdz ar uzņēmuma iekšējo procesu pilnveidi darbinieku labumu grozu papildināja arī kompensācija par elektroenerģijas cenu pieaugumu, papildu atbalstam darbiniekiem veidojot 80 000 eiro mēnesī un tas tika sniegts kopumā sešus mēnešus. Atbalsta pasākumi, stabilā un motivējošā darba vide, konkurētspējīgais atalgojums un uzņēmuma nodrošinātais labumu grozs, turpināja nodrošināt augstu darbinieku lojalitātes līmeni, ko apliecina ikgadējās darbinieku aptaujas dati, kurā teju 80% “Olainfarm” darbinieku atzinuši, ka ir pilnībā apmierināti ar darbu uzņēmumā.

Lai veicinātu ķīmijas un farmācijas nozares attīstību un sniegtu mērķtiecīgu ieguldījumu sabiedrībai nozīmīgās iniciatīvās, “Olainfarm” pērn turpināja atbalstīt ar stipendijām izcilākos farmācijas studentus Rīgas Stradiņa universitātē un šogad dibināja stipendiju topošajiem ķīmijas skolotājiem, turpmākajos piecos gados apņemoties 25 pedagogu atbalstā ieguldīt 75 000 eiro.

Vienlaikus nozīmīgs bijis devums iedzīvotāju mentālās veselības stiprināšanai, tostarp atbalsts Latvijas Bērnu atbalsta centra sociālās rehabilitācijas centra sporta zāles “Sensorais Džims” izveidē. “Olainfarm” īstenoja arī sociālu kampaņu, ar animācijas video un izglītojošiem materiāliem skaidrojot bērniem un viņu vecākiem emocijas un veidus, kā ar tām tikt galā, lai mazinātu bērnu uzvedības problēmas, ar kurām saskaras daudzas ģimenes Latvijā. Tāpat gada tumšajā laikā iedzīvotāji tika uzmundrināti ar pilsētvidē un internetā pieejamiem ieteikumiem un padomiem labsajūtai.

Sniedzot ieguldījumu klimata neitralitātes mērķu sasniegšanā, attīstot zaļās enerģijas izmantošanu uzņēmuma energoapgādē un vienlaikus uzlabojot energoapgādes infrastruktūru, tuvākajos gados “Olainfarm” uzstādīs Baltijā modernākās ķīmijas un farmācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un izveidos saules paneļu parku ar kopējo jaudu 3,2MWh. Jaunās iekārtas ļaus attīrīt līdz pat 5000 m3 komunālo un ražošanas notekūdeņu dienā un palīdzēs samazināt kopējo attīrāmo notekūdeņu daudzumu, palielinot procesa energoefektivitāti. Plānotās investīcijas ir daļa no “Olainfarm” ceļa uz ambiciozu mērķi – līdz 2027. gadam kļūt par Eiropas TOP10 uzņēmumu savās produktu kategorijās, ar akcionāru atbalstu novirzot tam vismaz 100 miljonu eiro investīcijas.

“Olainfarm” Ilgtspējas indeksa izvērtējumā piedalījās otro gadu. Atkārtoti iegūtā Zelta kategorija ir nozīmīgs sasniegums, apliecinot uzņēmuma ilgtspējīgu darbību un pārvaldību. Īpaši izceļams, ka četrpadsmit gadu laikā tikai trīs uzņēmumiem  ir izdevies saņemt Zelta kategorijas vērtējumus, piedaloties Ilgtspējas indeksā pirmo reizi. Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kura pamatā ir starptautiski atzīta metodoloģija.