Ķīmiķi, inženieri un IT speciālisti ir vienas no pieprasītākajām profesijām darba tirgū. Vienlaikus jau tagad saskaramies ar akūtu dabas zinību skolotāju trūkumu. Tāpēc, novērtējot skolotāju nozīmi, lomu un ieguldījumu kopējā valsts attīstībā, AS “Olainfarm” ir izveidojusi 75 000 eiro stipendiju programmu jaunajiem ķīmijas skolotājiem. Pirmie trīs stipendiāti tika sveikti šā gada pavasarī, bet divas nākamās rudens stipendijas katru 3000 eiro vērtībā šodien, 25.oktobrī, saņēma Latvijas Universitātes studenti un ķīmijas skolotāji Anna Liepiņa un Tots Koķis.

Izglītība ir ikvienas attīstītas un pārtikušas valsts pamatā. Ieguldot izglītības sistēmā, ieguldām arī valsts kopējā labklājībā. Tieši tāpēc ir tik svarīgi, lai kopīgiem spēkiem izveidojam sistēmu, kurā tās pamats – skolotājs – jūtas novērtēts, vajadzīgs un motivēts. Tas ir visas sabiedrības kopdarbs, jo arī sabiedrības attieksme veido vidi un profesijas reputāciju. Tāpēc ļoti novērtējam AS “Olainfarm” iniciatīvu, sākot stipendiju programmu jaunajiem ķīmijas skolotājiem un attīstot to arī dabas zinību skolotāju dienā, sniedzot iespēju skolotājiem iepazīt ķīmijas nozari no nozares puses,” norāda izglītības un zinātnes ministre, stipendijas patronese Anda Čakša.

Kopumā jauno ķīmijas skolotāju rudens stipendijām pieteicās 11 jaunie ķīmijas skolotāji. Izskatot pieteikumus, tika vērtētas gan viņu sekmes, gan motivācijas vēstule. 3000 eiro stipendijas saņems Anna Liepiņa, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes bakalaura studiju programmas 1. kursa studente un ķīmijas skolotāja Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā, kā arī Tots Koķis, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes bakalaura studiju programmas 2. kursa students un ķīmijas skolotājs Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā.

Visbiežāk skolotāji ir tie, kuri mums rada un nostiprina interesi par kādu konkrētu mācību priekšmetu, kas pēc tam tieši ietekmē arī mūsu profesijas izvēli. Tieši tāpēc ir tik svarīgi celt skolotāju profesijas prestižu un novērtējumu sabiedrībā, jo viņi liek pamatus valsts izaugsmes ceļam. Lielais ķīmijas un dabas zinību skolotāju trūkums ir satraucošs, tāpēc mums ir svarīgi sniegt savu ieguldījumu, lai Latvijai būtu jauni, motivēti un aizrautīgi skolotāji. Mūsu visi stipendiāti tam ir izcils piemērs, apliecinot, ka mums ir lieliski, iedvesmojoši un profesionāli jaunie skolotāji,” norāda AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis.

AS “Olainfarm” ķīmijas skolotāju stipendijas saņēmējs Tots Koķis, kurš Latvijas Universitātē 2.kursā studē ķīmiju un uzreiz pēc vidusskolas sāka strādāt kā skolotājs Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā starptautiskā bakalaurāta programmā, saka, ka: “Skolotājam ir nepieciešamas ne tikai zināšanas, bet arī pieredze nozarē, lai iedvesmotu skolēnus arī tālākai karjerai ķīmijā. “Olainfarm” stipendija man ir liels pagodinājums un arī iespēja, lai vēl vairāk laika un resursu varētu veltīt darbam ar skolēniem, rosinot saskatīt ķīmijas nozīmīgo lomu un tās praktisko pielietojumu ikdienā.” T. Koķis skolā vada arī pulciņu, kuros strādā pie nestandarta ķīmijas olimpiāžu uzdevumu risināšanas un šo zināšanu pielietojuma laboratorijas darbos. Paralēli studijām universitātē un darbam skolā arī strādā Cietvielu fizikas institūtā pie nanodaliņu sintēzēm spektroskopijas laboratorijā.

Savukārt Anna Liepiņa, kura studē 1.kursā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē un strādā par ķīmijas skolotāju Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā, saka, ka viņai jau kopš skolas laikiem ļoti patikusi ķīmija, tāpēc šogad iesaistījusies projektā “Mācītspēks” un sākusi darbu skolā. A.Liepiņai jau ir pārtikas tehnologa maģistra grāds, bet savu aicinājumu redz tieši ķīmijas skolotājas darbā. “Man patīk bērni un darbs ar viņiem, tāpēc gribu palīdzēt viņiem atklāt dabas zinību plašās iespējas. Man pašai vienmēr ļoti patikusi ķīmija, kur paldies jāsaka arī manai ķīmijas skolotājai. Priecājos, ka AS “Olainfarm” atbalsta jaunos skolotājus, jo šis novērtējums un atbalsts mums ir ļoti svarīgs, apliecinot, ka esam pamanīti, novērtēti un mūsu darbs ir vērtīgs,” uzsver A.Liepiņa.

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne Linda Daniela norāda, ka šogad Latvijas Universitātē dabas zinību skolotāju programmā mācības sāka 15 jaunie studenti. No tiem deviņi izvēlējušies mācīties tieši par ķīmijas skolotājiem. Kopumā ik gadu Latvijas Universitāti pabeidz vien četri līdz pieci ķīmijas skolotāji, turklāt ne visi izvēlas strādāt skolā. “Bez profesionāliem un aizrautīgiem skolotājiem, nebūs arī nākamo ķīmiķu, inženieru, fiziķu, matemātiķu un IT speciālistu, kas tik ļoti vajadzīgi darba tirgū. Tāpēc, mūsuprāt, “Olainfarm” iedibinātā stipendija topošajiem ķīmijas skolotājiem ir lielisks piemērs sinerģijai starp akadēmisko jomu un uzņēmējdarbības vidi, kam ceram sekos arī citi uzņēmumi, palīdzot arī no savas puses jaunajiem skolotājiem augt, mācīties un iegūt pārliecību par viņu nenovērtējamo nozīmi,” uzsver profesore, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne Linda Daniela.

Šī mācību gada sākumā Latvijas skolās un pirmsskolās pietrūka 1013 pedagogu, lielākoties tieši dabaszinību mācību priekšmetos, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas informācija. Turklāt, jauno skolotāju ataudze saglabājas tikai viena procenta robežās, kas nozīmē, ka pedagogu trūkums skolās ar katru gadu tikai palielināsies. Attiecīgi arī jauniešu interese par dabaszinātņu priekšmetu padziļinātu apguvi un centralizēto eksāmenu kārtošanu šajos priekšmetos saglabājas stabili zema, jo pietrūkst pedagogu, kas šos priekšmetus varētu pasniegt. Piemēram, tikai nepilni 14% no visiem vidusskolu un speciālo skolu beidzējiem izvēlējās kārtot centralizēto eksāmenu ķīmijā, liecina Valsts izglītības un satura centra publiskotā statistika par 2022./2023. mācību gadu.

Apzinoties un novērtējot skolotāju lielo nozīmi izglītības procesā un kvalitātē, un sniedzot savu ieguldījumu tajā, lai mums ne tikai šodien, bet arī pēc gada un desmit gadiem būtu ķīmijas skolotāji, šogad AS “Olainfarm” nodibināja stipendiju programmu topošajiem ķīmijas skolotājiem. Piecu gadu laikā šim mērķim plānots atvēlēt 75 000 eiro, kopskaitā 25 jaunajiem ķīmijas skolotājiem piešķirot vienreizējas stipendijas 3000 eiro apmērā.