Pēc AS “Olainfarm” Akcionāru lēmuma izslēgt Sabiedrības akcijas no biržas, ir noslēgusies Sabiedrības akciju izslēgšanas procedūra no Baltijas Oficiālā saraksta un pēdējā akciju kotācijas diena ir 2022. gada 10. janvāris.

““Olainfarm” attīstības ieceres ir saistītas ar ražošanas modernizāciju – jaunu un inovatīvu iekārtu iegādi, ražošanas līniju automatizāciju, jaunu eksporta produktu izstrādi, produktu portfeļa paplašināšanu un darbības efektivizāciju. Iziešana no biržas šos procesus ļaus veikt bez lieka un ilga birokrātiska procesa.  Mums ir svarīgi panākt ļoti strauju izaugsmi un turpināt attīstīties Austrumu tirgos, un būtiski – arī citu tirgu virzienā, lai dažādotu produktu realizācijas ģeogrāfiju, jo kā redzam šobrīd – Austrumu tirgus tendences ir neprognozējamas,” stāsta Jānis Buks, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

Līdzekļus investīciju mērķu sasniegšanai plānots iegūt, kāpinot efektivitāti un reinvestējot peļņu, kā arī piesaistot papildu finansējumu.

Atgādinām, ka 2021. gada pirmajos deviņos mēnešos Grupas ieņēmumi sasniedza 99 111 tūkst. EUR, kas ir par 10 218 tūkst. EUR jeb 11,5% pieaugums salīdzinot ar tādu pašu periodu pērn. Bruto peļņa sastādīja 56 730 tūkst. EUR, kas ir pieaugums par 4 140 tūkst. EUR jeb 7,9 %, salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā. Bruto peļņas rentabilitāte pārskata periodā ir 57,2 %, kas ir 2,0 p.p. samazinājums salīdzinājumā ar 2020. gada rādītāju 59,2 %. Nozīmīgākā ietekme uz bruto peļņas izmaiņām ir izmaksu pārklasificēšana starp administrācijas un ražošanas izdevumiem. Šajā periodā “Olainfarm” Grupas neto peļņa sasniegusi 9 998 tūkst. EUR, kas ir 4 848 tūkst. EUR jeb 94,1% palielinājums pret iepriekšējā gada rādītāju.