AS “Olainfarm” ir ieviesis Baltijā unikālu ārkārtas situāciju vadības sistēmu, kas apvieno risku pārvaldību, krīžu vadības un pēckrīžu vadības procesus. Plāna izveides un ieviešanas procesā, iesaistot plašu darbinieku loku, tika izvērtēta iepriekšējā pieredze, izstrādāta detalizēta rokasgrāmata, precizēts ārkārtas situācijas komandas sastāvs un uzdevumi, kā arī organizētas apmācības visiem uzņēmuma darbiniekiem atbilstoši katra atbildībai un lomai, iekļaujot visu līmeņu darbiniekus.

““Olainfarm” ir viens no retajiem uzņēmumiem Baltijas reģionā, kas ieviesis šāda apjoma pilnu ārkārtas situāciju vadības sistēmu. Mūsu darbība visos posmos ir ārkārtīgi komplicēts un daudzveidīgs process. 48 ha lielajā teritorijā ir daudzas laboratorijas, ražošanas un noliktavas telpas, aukstumstacija un cita veida infrastruktūra, kas ikdienā nodrošina zāļu ražošanu un loģistiku. Mums bija nepieciešamība pēc efektīvas ārkārtas situāciju vadības sistēmas, kas nodrošinātu gatavību reaģēt atbilstoši situācijai. Turklāt svarīgi, lai šī sistēma balstītos uz pasaulē pārbaudītu praksi un visos posmos būtu saprotama katram iesaistītajam dalībniekam,” uzsver Juris Bundulis, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

Šo sistēmu turpmākajos mēnešos plānots pārbaudīt, sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Valsts policiju, Valsts drošības dienestu un citām institūcijām rīkojot pilna mēroga praktiskās mācības. Lai pilnveidotu uzņēmuma ārkārtas situāciju vadību un stiprinātu darbinieku sadarbību ar iesaistītajiem dienestiem, mācības norisināsies vairākos līmeņos.
Ārkārtas situāciju vadības plāna izstrāde un ieviešana ir daļa no “Olainfarm” attīstības stratēģijas. Plāna izveides un ieviešanas procesā tika izvērtēta iepriekšējā pieredze, izstrādāta ārkārtas situāciju vadības rokasgrāmata, noteikts ārkārtas situācijas komandas sastāvs un uzdevumi, kā arī organizētas apmācības visiem uzņēmuma darbiniekiem atbilstoši katra atbildībai un lomai, iekļaujot visu līmeņu darbiniekus un iesaistītās organizācijas. Apjomīgais ārkārtas situācijas vadības plāns tiek īstenots sadarbībā ar vienu no pasaules vadošajiem ekspertiem ārkārtas situāciju vadībā – “Kenyon International Emergency Services”.