Savu 50. darbības gadu AS “Olainfarm” atzīmē ar vēsturiski lielāko saražoto zāļu daudzumu – 15 miljonu iepakojumu. 1972. gada 10. oktobrī dibinātais uzņēmums no vienas ražotnes izaudzis līdz nozīmīgam farmācijas koncernam Baltijas valstīs ar ambīciju nākamo piecu gadu laikā kļūt par vienu no TOP 10 farmācijas uzņēmumiem Centrālajā un Austrumeiropā.

Uzņēmuma produktu portfelī šobrīd ir vairāk nekā 60 dažādu gatavo zāļu formu, 25 aktīvās farmaceitiskās vielas un vairāk nekā 20 starpprodukti visas ģimenes veselībai, ko eksportē uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm. “Olainfarm” turpina darbu pie sava esošā produktu portfeļa, kurā ietilpst medikamenti nervu sistēmas, sirds un asinsvadu veselībai, alerģiju ārstēšanai un antibakteriālie līdzekļi, paplašināšanas ar jauniem produktiem arī tādās jomās kā uroloģija un ginekoloģija, ik gadu piedāvājot pasaules tirgiem vismaz 10 jaunu produktu.

“Farmācijas tradīcijas Latvijā ir ļoti senas un spēcīgas. Jau padomju gados katrs ceturtais preparāts tika radīts Latvijā, “Olainfarm” esot nozares līderim. Nākamajā piecdesmitgadē ieejam ar ambicioziem plāniem nostiprināties rietumu tirgos, būtiski palielinot investīcijas jaunu produktu pētniecībā, izstrādē un ražošanā. Mūsu pusgadsimtu ilgā pieredze farmācijas nozarē un zināšanas par tās attīstības tendencēm ļauj mums paredzēt, kādi medikamenti būs pieprasīti nākotnē. Apvienojumā ar  Latvijas augstvērtīgo zinātnisko bāzi, mūsu vairāk nekā 800 profesionāļu lielo komandu un starptautisko sadarbības partneru tīklu, esam ceļā uz TOP 10 farmācijas uzņēmumu Centrālajā un Austrumeiropā,” stāsta AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis.

Jubilejas gadā AS “Olainfarm” saņēmis izcilu vērtējumu Latvijas zīmolu topā, ierindojoties 5. vietā gan zaļāko, gan cilvēcīgāko zīmolu vidū, ko veicinājuši gan pastāvīgi centieni ilgtspējīgas vides un veselas sabiedrības veidošanā, gan tādas aktivitātes sabiedrības labklājības jomā kā atbalsts ģimenēm, kurās aug bērni ar uzvedības problēmām, kampaņā “Draugi no citas planētas”, ciešā sadarbība ar Latvijas Bērnu atbalsta fondu, Izcilības stipendijas farmācijas nozares studentiem u. c.

Atzīmējot uzņēmuma piecdesmitgadi, piedāvājam ieskatu tā vēstures svarīgākajos brīžos – no mūsdienām līdz pirmsākumiem. AR FOTO https://failiem.lv/u/ten8z8xg9

AS “Olainfarm” šodien. Šobrīd uzņēmums eksportē savu produkciju – gatavās zāļu formas, aktīvās farmaceitiskās vielas un starpproduktus uz vairāk nekā 60 valstīm, Latvijā realizējot 1,6 % saražotās produkcijas. AS “Olainfarm”  turpina attīstīt savu darbību esošajos tirgos, kā arī plāno palielināt apgrozījumu Baltijas valstīs, tai skaitā Latvijā. Lai ieceres realizētu, ir nepieciešams būtiski paplašināt produktu portfeli, kur izaugsmes iespējas ir valsts un apdrošināšanas kompensējamo zāļu segmentā. Būtisku lomu “Olainfarm” nākotnes izaugsmē ieņem jaunu produktu izstrāde, ko nodrošina  jaunizveidotais Zinātnes un pētniecības centrs. Uzņēmuma valdē un padomē ir farmācijas, finanšu, vadības un korporatīvās pārvaldības jomas līderi, kuru mērķis ir padarīt “Olainfarm” par vienu no TOP 10 Centrālās un Austrumeiropas farmācijas uzņēmumiem. “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs ir Juris Bundulis, bet padomes priekšsēdētājs Jānis Buks.

90. gadi – jauno laiku sākums. 1991. gadā, mainoties politiskajai un ekonomiskajai situācijai, tika ieviestas jaunas tehnoloģijas un apgūti jauni pārdošanas virzieni Rietumeiropā. Kļūstot par valsts uzņēmumu, jauns nosaukums – Olaines valsts uzņēmums “Latbiofarm”. Bet 1997. gadā Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca tika privatizēta un reorganizēta par akciju sabiedrību AS “Olainfarm”. Par valdes priekšsēdētāju kļuva Valērijs Maligins.

80. gadi ar investīcijām vidē draudzīgā ražošanā. Īpaša uzmanība uzņēmumā vienmēr pievērsta arī ekoloģiskajiem pētījumiem, nodrošinot apkārtējo vidi pret ķīmiskajiem un notekūdeņu piesārņojumiem. 1989. gada martā nodibināta speciāla ražošanas zonas ekoloģijas laboratorija, kur ar mikroorganismu palīdzību veikti pētījumi notekūdeņu toksikoloģiskai vērtēšanai. Tāpat pētīta un analizēta gaisa kvalitāte rūpniecības zonā.

Jau pirmajos 30 gados lielākais medikamentu ražotājs reģionā. No 1976. gada līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca bija viena no lielākajām medikamentu ražotājām visā Padomju Savienībā – rūpnīcā saražotais produkcijas apjoms spēja nodrošināt ar aktīvajiem ingredientiem un pusproduktiem visus Padomju Savienības ražotājus. 1991. gadā pēc politisko un ekonomisko apstākļu izmaiņām Latvijā Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca uzsāka attīstīt adamantāna, hinuklidīna un citu atvasinājumu ražošanu ar mērķi tos pārdot rietumvalstīs. Kopumā rūpnīcas Centrālā laboratorija sadarbojās ar 20 zinātniski pētnieciskajiem institūtiem, visciešāk – ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Organiskās sintēzes institūtu. Jau tajā laikā augsti attīstīts bija arī eksports – rūpnīca eksportēja produkciju uz Somiju, Sīriju, Grieķiju, Austriju, Vjetnamu, Afganistānu, Mongoliju, ASV, Vācijas Federatīvo Republiku. 1975. gadā Centrālā rūpnīcas laboratorija izstrādāja sirds līdzekļa difrila ražošanas tehnoloģiju, kā arī uzsāka medicīnisko preparātu ražošanu tablešu formā. 1976. gadā uzsākta slavenā pretvīrusu preparāta remantadīna, bet vēl nedaudz vēlāk – pretalerģijas zāļu fenkarola ražošana.

1972. gads – “Olainfarm” sākums. 1972. gadā tika izveidota ķīmiski farmaceitiski ražojošā apvienība “Olainfarm”, kuras sastāvā bija Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca, kā arī 3. un 6. Rīgas farmaceitiskā rūpnīca. Par Olaines ķīmiski farmaceitiskās rūpnīcas direktoru kļuva Ilmārs Penke, kas savus pienākumus pildīja līdz 1993. gadam. Jau 1975. gadā rūpnīcā strādājošo skaits sasniedza pusotru tūkstoti. Turpinājās ražošanas cehu un laboratorijas korpusu celtniecība, tāpat rūpnīca aktīvi piedalījās dzīvojamo un sabiedrisko ēku attīstīšanā – savulaik strādniekiem būvētajās kopmītnēs tagad atrodas Olaines novada pašvaldība, sociālais dienests, mūzikas un mākslas skola, kā arī restorāns un veikali.

Rūpnīcas celtniecība. Rīgas farmaceitiskajām rūpnīcām nespējot saražot pieprasīto medikamentu apjomu, 1968. gadā tika uzsākta Olaines ķīmiski farmaceitiskās rūpnīcas celtniecība. Tas bija viens no svarīgākajiem piecgades celtniecības objektiem līdztekus Rīgas HES un Inčukalna gāzes krātuves celtniecībai. Rūpnīcas celtniecība ilga trīs gadus, un tās procesā pamatīgi mainījās apkārtējā vide: vieta, kur cēla rūpnīcu, bija purvaina, ar nelielām smilšu kāpām. Paralēli cehu un citu ražošanas telpu būvniecībai rūpnīcā izbūvēja modernas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrīja arī pilsētas notekūdeņus, dzelzceļa pievadu ar vairākiem atzarojumiem, noliktavas kompleksu sauso izejvielu un lielu cisternu parku šķidro izejvielu glabāšanai.

 

Par AS “Olainfarm”

AS “Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar 50 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Uzņēmums ražo uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Uzņēmuma grupas konsolidētais apgrozījums 2021. gadā sasniedza 105,5 miljonus eiro. Uzņēmuma ikdienas darbu nodrošina 840 darbinieki, nodrošinot nepārtrauktu produktu ražošanas procesu 24/7 režīmā.  AS “Olainfarm” ieguva Zelta kategoriju Ilgtspējas indeksā un novērtēts kā Ģimenei draudzīgs uzņēmums.