Veselības ministrs Hosams Abu Meri piektdien, 10. novembrī, darba vizītē viesojās vienā no lielākajiem medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražotājiem Baltijā – “Olainfarm“.

Vizītes laikā ministrs apmeklēja zāļu ražotni un ar uzņēmuma vadību pārrunāja jautājumus par zāļu pieejamību, Latvijas farmācijas nozares attīstību un valsts medikamentu rezervju sistēmas izveidi katastrofu medicīnas nodrošināšanai. Lai arī vietējie ražotāji Latvijas zāļu tirgū veido aptuveni 5%, viņu nozīme valsts kopējā ekonomikā ir vērā ņemama. Taču lielā mērā medikamentu pieejamībā mūsu valsts iedzīvotāji ir atkarīgi no starptautiskajām farmācijas kompānijām un to piegādēm.

Iepazīstoties ar uzņēmuma darbu un attīstības plāniem Abu Meri atzina :“Latvija noteikti ir soli priekšā pārējām Baltijas valstīm un var lepoties ar spēcīgām farmācijas tradīcijām un ražošanas nozari, spējam nodrošinām zāļu pētniecību, izstrādi un ražošanu. Uzņēmums mērķtiecīgi attīstās, investējot pētniecībā un produktu attīstībā, kā arī lielu uzmanību velta eksporta tirgu iekarošanā, stiprinot Latvijas farmācijas vārdu un vietu Eiropas un pasaules tirgos. Esmu gandarīts, ka mums kopīgi uzmanības fokusā ir kopējā sabiedrības veselība un aprūpes sistēma un centrā ir cilvēks, viņa veselība un vajadzības. Latvijas farmācijas līderiem nozīmīga loma ir arī valsts civilas aizsardzības sistēmā”.

“Farmācijas tirgus ir stingri regulēts un jaunu produktu ieviešana portfelī atbilstoši visām prasībām ir vairāku gadu jautājums. Pēdējos divus gadus savus resursus un arī investīcijas esam koncentrējuši, lai jau nākamā gada vidū sāktu pirmās jauno produktu komercializācijas Rietumeiropas tirgos. Arī Latvijas pacientiem ir svarīgi, lai tirgū ienāk patentbrīvie medikamenti, jo tādējādi caur izvēles iespējām gan ārstiem, gan farmaceitiem, gan arī pacientiem tiek veicināta medikamentu pieejamība un izmaksu efektīva medikamentozā terapija un farmaceitiskā aprūpe,” uzsver AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis.

Vienlaikus, kā uzskata J.Bundulis, lai veicinātu medikamentu pieejamību un tirgus attīstību Latvijā,  ne vien jāsekmē vietējo ražotāju attīstība un patentbrīvo medikamentu plašāka lietojamība tirgū, bet  pats galvenais – jāpaplašina kompensējamo zāļu sistēma, iekļaujot tajā visus recepšu medikamentus.

Jau ziņots, ka veselības ministra viena no prioritātēm amatā ir panākt medikamentu pieejamības uzlabošanos iedzīvotājiem, gan attīstot medikamentu kompensācijas sistēmu un sarakstu, iekļaujot tajā arī jaunas un efektīvas zāles, gan pārskatot zāļu cenu veidošanas principus līdzīgi kā Lietuvā un Igaunijā. Viens no kvalitatīvas, drošas un ilgtspējīgas veselības aprūpes sistēmas pamatfaktoriem ir medikamentu pieejamība. Tajā skaitā Veselības ministrijā notiek darbs pie konceptuālā ziņojuma, lai apzinātu būtiskākās problēmas par zāļu finansiālo pieejamību ietekmējošiem faktoriem un sniegtu risinājumus iedzīvotājiem nepieciešamo medikamentu pieejamībai.