Solidarizējoties ar ukraiņu tautu un sniedzot palīdzības roku, AS “Olainfarm” Grupas uzņēmumi SIA “Klīnika DiaMed” un SIA “OlainMed” ir gatavi piedāvāt ukraiņu mediķiem darba iespējas savos uzņēmumos. Uzņēmumi ir gatavi pieņemt darbā ārstus – speciālistus, ārsta palīgus, kā arī medicīnas māsas.

SIA “Klīnika DiaMed” un SIA “OlainMed” pievienojas Rīgas Austrumu klīniskas universitātes slimnīcas aicinājumam Latvijas valdībai un Veselības ministrijai pārskatīt obligāto latviešu valodas lietojumu prasību attiecībā uz ukraiņu bēgļu statusa ieguvušiem cilvēkiem, kuriem ir medicīnas izglītība un spējas integrēties Latvijas veselības aprūpes darba tirgū.

“Jau šobrīd Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums paredz Ukrainas iedzīvotājiem, kuriem tika piešķirts bēgļa statuss, saņemt visus valsts apmaksātus medicīnas pakalpojumus bez maksas. Savukārt, ukraiņu mediķiem tiek atļauts strādāt Latvijas medicīnas speciālistu uzraudzībā. Palielinoties Ukrainas iedzīvotāju plūsmai Latvijā, pieaug nepieciešamība nodrošināt šos cilvēkus ar kvalitatīvu veselības aprūpi viņiem saprotamā valodā. Šeit savu artavu varētu sniegt paši ukraiņu mediķi, kuriem ir pietiekamās zināšanas un kompetences, lai integrētos mūsu veselības aprūpes sistēmā” – uzskata Darja Cvetkova, SIA “Klīnika DiaMed” un ‘”OlainMed” valdes priekšsēdētāja.

Viņa piebilst, ka esošajā situācijā, tas varētu būt labs pagaidu risinājums, kamēr ukraiņu bēgļa statusa ieguvušās personas neapgūs latviešu valodu nepieciešamajā apjomā. “Nevar zināt, cik ilgi būs karš Ukrainā un vai cilvēki varēs atgriezties normālajā dzīves ritmā savā Dzimtenē, tāpēc mums visiem jārīkojas proaktīvi, radot ukraiņu bēgļiem iespējas ātrāk integrēties Latvijas darba tirgū un pašiem pelnīt iztiku sev un savām ģimenēm. Šāda pieeja vēl vairāk saliedēs abas nācijas un palīdzēs Latvijas ekonomikai pārdzīvot grūtus laikus”

SIA “Klīnika DiaMed” un SIA “OlainMed” ir gatavi nodrošināt ar darbu savās iestādēs neirologus, internistus – terapeitus, endokrinologus, kardiologus, radiologus, t. sk. USG speciālistus, LOR speciālistus, stomatologus, kā arī ķirurgus. Darbs tiks piedāvāts operāciju māsām, anestēzijas māsām, zobārstniecības māsām, fizioterapeitiem, funkcionālām māsām un ambulatorām māsām.