Veicinot uzņēmuma attīstību un turpinot pārorientēšanos uz rietumu tirgiem, AS “Olainfarm” akcionāri ir atbalstījuši un tuvāko piecu gadu laikā plāno investēt 100 miljonus eiro produktu portfeļa attīstībā, ražošanas iekārtu modernizācijā un jaudu palielināšanā jaunu produktu ieviešanai, kā arī “zaļo” tehnoloģisko procesu attīstībā.  Uzņēmuma mērķis ir turpmākajos piecos gados kļūt par vienu no 10 nozīmīgākajiem farmācijas uzņēmumiem Eiropā,  būtiski palielinot piedāvājamo produktu klāstu un to ražošanas apjomus.

Ņemot vērā slimību izplatīšanās tendences un to ārstēšanas iespējas  ražot zāles tikai vienam tirgum nav lietderīgi un arī ekonomiski pamatoti . Lai arī Latvijas zāļu tirgus ir salīdzinoši mazs, nacionālo farmācijas uzņēmumu līdzdalībai pacientiem nepieciešamo medikamentu nodrošināšanā ir jākļūst būtiski lielākai. Vietējo zāļu apjoma audzēšana ir  arī nacionālas drošības jautājums, lai ārkārtas situācijās, pārtrūkstot piegādes ķēdēm kā Covid-19 laikā, sabiedrība nepaliktu bez dzīvībai svarīgiem medikamentiem. Izstrādājot jaunus farmaceitiskos preparātus un palielinot to ražošanas apjomu, ne tikai iegūsim lielāku neatkarību no tirgus svārstībām un loģistikas ķēžu pārrāvumiem, bet arī straujāk pārorientēsimies uz jauniem tirgiem,” uzsver AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis.

Ievērojamās investīcijas tiks novirzītas jaunu produktu izstrādei, uzņēmuma konkurētspējas stiprināšanai, ražošanas iekārtu modernizācijai, aktīvo farmaceitisko vielu jaunu ražošanas līniju un saules paneļu parka izveidei, kā arī elektrotīklu, siltumapgādes un tehnoloģiskā tvaika tīklu un notekūdeņu attīrīšanas sistēmas rekonstrukcijai.

““Olainfarm” 50 gadu jubileja ir pienākusi sarežģītā laikā – pēc Covid-19 pandēmijas un Krievijas uzsāktā kara Ukrainā. Piesaistīt investīcijas šim reģionam šajā periodā nav vienkārši, valstu finansējuma prioritātes ir mainījušās par labu drošības aspektiem. Tāpēc īpašs gandarījums, ka uzņēmums spēj mobilizēt līdzekļus investīcijām – piesaistot gan pašu līdzekļus, gan Eiropas Savienības fondu un Eiropas Ekonomikas atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu. Latvijas uzņēmumiem ir svarīgi nostiprināties Eiropas Savienības tirgos un dot savu ieguldījumu Latvijas ekonomikas noturības uzlabošanā, lai farmācijas nozarē palielinātu valsts gatavību potenciāla apdraudējuma un ārkārtas situācijās,” “Olainfarm” 50 gadu jubilejai veltītās konferences “Veselība. Drošība. Farmācija” atklāšanas uzrunā pauda Eiropas Komisijas izpildviceprezidents, tirdzniecības komisārs Valdis Dombrovskis.

Tuvākajā nākotnē “Olainfarm” plāno ievērojami paplašināt savu klātbūtni gan Eiropas, gan Āzijas eksporta tirgos, apgūstot jaunus tirgus reģionus ar gatavajām zālēm, kā arī turpinot piegādāt aktīvās vielas un to starpproduktus starptautiskiem farmācijas uzņēmumiem. Attīstība tiek plānota visos sabiedrības veselībai nozīmīgos virzienos.