Svinot AS “Olainfarm” piecdesmitgadi, piedāvājam ieskatu uzņēmuma vēstures svarīgākajos brīžos – no mūsdienām līdz pirmsākumiem. “Olainfarm” no vienas ražotnes izaudzis līdz nozīmīgam farmācijas koncernam Baltijas valstīs ar ambīcijām nākamo piecu gadu laikā kļūt par vienu no TOP 10 farmācijas uzņēmumiem Centrālajā un Austrumeiropā.

AS “Olainfarm” šodien
Uzņēmuma produktu portfelī šobrīd ir vairāk nekā 60 dažādu gatavo zāļu formu, 25 aktīvās farmaceitiskās vielas un vairāk nekā 20 starpprodukti visas ģimenes veselībai, ko eksportē uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm. “Olainfarm” turpina darbu pie sava esošā produktu portfeļa, kurā ietilpst medikamenti nervu sistēmas, sirds un asinsvadu veselībai, alerģiju ārstēšanai un antibakteriālie līdzekļi, paplašināšanas ar jauniem produktiem arī tādās jomās kā uroloģija un ginekoloģija, ik gadu piedāvājot pasaules tirgiem vismaz 10 jaunu produktu.

“Farmācijas tradīcijas Latvijā ir ļoti senas un spēcīgas. Jau padomju gados katrs ceturtais preparāts tika radīts Latvijā, “Olainfarm” esot nozares līderim. Nākamajā piecdesmitgadē ieejam ar ambicioziem plāniem nostiprināties rietumu tirgos, būtiski palielinot investīcijas jaunu produktu pētniecībā, izstrādē un ražošanā. Mūsu pusgadsimtu ilgā pieredze farmācijas nozarē un zināšanas par tās attīstības tendencēm ļauj mums paredzēt, kādi medikamenti būs pieprasīti nākotnē. Apvienojumā ar Latvijas augstvērtīgo zinātnisko bāzi, mūsu vairāk nekā 800 profesionāļu lielo komandu un starptautisko sadarbības partneru tīklu, esam ceļā uz TOP 10 farmācijas uzņēmumu Centrālajā un Austrumeiropā,” stāsta AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis.

90. gadi – jauno laiku sākums
1991. gadā, mainoties politiskajai un ekonomiskajai situācijai, tika ieviestas jaunas tehnoloģijas un apgūti jauni pārdošanas virzieni Rietumeiropā. Kļūstot par valsts uzņēmumu, jauns nosaukums – Olaines valsts uzņēmums “Latbiofarm”. Bet 1997. gadā Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca tika privatizēta un reorganizēta par akciju sabiedrību AS “Olainfarm”. Par valdes priekšsēdētāju kļuva Valērijs Maligins.

80. gadi ar investīcijām vidē draudzīgā ražošanā
Īpaša uzmanība uzņēmumā vienmēr pievērsta arī ekoloģiskajiem pētījumiem, nodrošinot apkārtējo vidi pret ķīmiskajiem un notekūdeņu piesārņojumiem. 1989. gada martā nodibināta speciāla ražošanas zonas ekoloģijas laboratorija, kur ar mikroorganismu palīdzību veikti pētījumi notekūdeņu toksikoloģiskai vērtēšanai. Tāpat pētīta un analizēta gaisa kvalitāte rūpniecības zonā.

Jau pirmajos 30 gados lielākais medikamentu ražotājs reģionā
No 1976. gada līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca bija viena no lielākajām medikamentu ražotājām visā Padomju Savienībā – rūpnīcā saražotais produkcijas apjoms spēja nodrošināt ar aktīvajiem ingredientiem un pusproduktiem visus Padomju Savienības ražotājus. 1991. gadā pēc politisko un ekonomisko apstākļu izmaiņām Latvijā Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca uzsāka attīstīt adamantāna, hinuklidīna un citu atvasinājumu ražošanu ar mērķi tos pārdot rietumvalstīs.

Kopumā rūpnīcas Centrālā laboratorija sadarbojās ar 20 zinātniski pētnieciskajiem institūtiem, visciešāk – ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Organiskās sintēzes institūtu. Jau tajā laikā augsti attīstīts bija arī eksports – rūpnīca eksportēja produkciju uz Somiju, Sīriju, Grieķiju, Austriju, Vjetnamu, Afganistānu, Mongoliju, ASV, Vācijas Federatīvo Republiku. 1975. gadā Centrālā rūpnīcas laboratorija izstrādāja sirds līdzekļa difrila ražošanas tehnoloģiju, kā arī uzsāka medicīnisko preparātu ražošanu tablešu formā. 1976. gadā uzsākta slavenā pretvīrusu preparāta remantadīna, bet vēl nedaudz vēlāk – pretalerģijas zāļu fenkarola ražošana.

1972. gads – “Olainfarm” sākums
1972. gadā tika izveidota ķīmiski farmaceitiski ražojošā apvienība “Olainfarm”, kuras sastāvā bija Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca, kā arī 3. un 6. Rīgas farmaceitiskā rūpnīca. Par Olaines ķīmiski farmaceitiskās rūpnīcas direktoru kļuva Ilmārs Penke, kas savus pienākumus pildīja līdz 1993. gadam. Jau 1975. gadā rūpnīcā strādājošo skaits sasniedza pusotru tūkstoti. Turpinājās ražošanas cehu un laboratorijas korpusu celtniecība, tāpat rūpnīca aktīvi piedalījās dzīvojamo un sabiedrisko ēku attīstīšanā – savulaik strādniekiem būvētajās kopmītnēs tagad atrodas Olaines novada pašvaldība, sociālais dienests, mūzikas un mākslas skola, kā arī restorāns un veikali.

Rūpnīcas celtniecība
Rīgas farmaceitiskajām rūpnīcām nespējot saražot pieprasīto medikamentu apjomu, 1968. gadā tika uzsākta Olaines ķīmiski farmaceitiskās rūpnīcas celtniecība. Tas bija viens no svarīgākajiem piecgades celtniecības objektiem līdztekus Rīgas HES un Inčukalna gāzes krātuves celtniecībai. Rūpnīcas celtniecība ilga trīs gadus, un tās procesā pamatīgi mainījās apkārtējā vide: vieta, kur cēla rūpnīcu, bija purvaina, ar nelielām smilšu kāpām. Paralēli cehu un citu ražošanas telpu būvniecībai rūpnīcā izbūvēja modernas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrīja arī pilsētas notekūdeņus, dzelzceļa pievadu ar vairākiem atzarojumiem, noliktavas kompleksu sauso izejvielu un lielu cisternu parku šķidro izejvielu glabāšanai.