“Olpha” Organiskās sintēzes laboratorijas vadošais organisko vielu ķīmiķis Jevgenijs
Tjutrins ir pārliecināts, ka Latvijas farmācijas nozarei ir ko piedāvāt gan jaunajiem, gan
jau krietnu zināšanu bāzi uzkrājušajiem ķīmiķiem. Tieši tādēļ pēc 13 Kanādā
nodzīvotiem gadiem, kuru laikā tika iegūts doktora grāds ķīmijā, 2023. gada sākumā
Jevgenijs atgriezās dzimtenē. Izpētot piedāvātās iespējas vietējā darba tirgū, viņš
nosliecās par labu Latvijas vadošajam medikamentu ražošanas uzņēmumam “Olpha”.
Kā galvenos iemeslus šādam lēmumam Jevgenijs min iespēju strādāt Baltijā modernākajā
Zinātnes un pētniecības centrā, kā arī dinamisko darbu. Jaunu zāļu radīšanas un izpētes
procesā katra diena var nest jaunus atklājumus un būt kā aizraujošs piedzīvojums ķīmijas
pasaulē.

“Olpha” pašlaik strādā gana daudzi gados jauni speciālisti, kuri savulaik ir
aizbraukuši studēt vai strādāt uz ārzemēm, taču pēc kāda laika izlēmuši tomēr atgriezties
Latvijā. Kāpēc? Jo speciālistu atalgojums ir kļuvis konkurētspējīgs, un te ir mūsu
ģimenes, mūsu dzimtā latviešu valoda. Esmu lepns, ka varu sniegt savu ieguldījumu tajā,
lai par Latvijas nacionālo farmācijas jomu mēs varētu runāt vēl nākamos desmit,
divdesmit un simts gadus,” pārliecināts Jevgenijs Tjutrins.