Pirmdien, 5. februārī, Baltijā vadošo farmācijas uzņēmumu AS “Olainfarm” apmeklēja Latvijas Republikas ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Tikšanās laikā ministrs un uzņēmuma vadība pārrunāja aktuālos jautājumus par Latvijas medikamentu ražotāju attīstības iespējām, “Olainfarm” jauno produktu portfeli, investīcijām modernizācijā un ražošanas jaudu kāpināšanā, kā arī vēl straujāku darbības paplašināšanu Rietumvalstu un Pasaules tirgos. Tikšanās laikā ministrs apmeklēja arī “Olainfarm” zāļu ražotni, kurā ik gadu tiek saražotas un nodrošinātas pacientiem vairāk nekā viens miljards tablešu un kapsulu. Saskaņā ar uzņēmuma ilgtermiņa stratēģiju, jau tuvākajos gados arī ar valsts atbalsta programmu palīdzību ražošanas jaudas ir plānots ievērojami palielināt, eksporta apjomiem uz jauniem tirgiem pieaugot vairāk kā par 80%.

“Farmācija ir viena no spēcīgākajām un eksportspējīgākajām Latvijas ekonomikas nozarēm, kurai ir ļoti augsts eksporta potenciāls. Tā nenoliedzami sniedz nozīmīgu pienesumu valsts kopējā attīstībā un izaugsmē, turklāt radot augstas pievienotās vērtības produktus. “Olainfarm” ir lielisks piemērs tam, ka mērķtiecīgi investējot automatizācijā, digitalizācijā un modernizācijā, kā arī produktu portfeļa paplašināšanā un jaunu tirgu apgūšanā, Latvijas uzņēmumi varēs vēl sekmīgāk konkurēt ar lielajiem pasaules līmeņa spēlētājiem. Valsts uzdevums ir efektīvi un pārdomāti sniegt atbalstu uzņēmumiem eksportspējas veicināšanai gan ar dažādiem finanšu instrumentiem, gan padarot mūsu uzņēmējdarbības vidi vietējiem komersantiem daudz draudzīgāku, piemēram, samazinot administratīvo slogu. Mums ir jāveido tāda uzņēmējdarbības vide, kas Latvijai gan piesaista jaunas investīcijas, gan palīdz augt un attīstīties nacionālā kapitāla uzņēmumiem,” tikšanās laikā uzsvēra ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Ministrs arī atgādināja, ka šī gada valsts budžetā ir iekļauts papildu finansējums aizdevumiem uzņēmumiem lielo investīciju projektu īstenošanai, bet tehnoloģiju pārneses sistēmu pilnveidošanai šogad ir pieejami 26,5 miljoni eiro.

Savukārt “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis tikšanās laikā uzsvēra, ka tuvākajā piecgadē attīstībā paredzēts ieguldīt vismaz 100 miljonus eiro. Uzņēmums izmanto arī pieejamās valsts atbalsta programmas dažādos virzienos, kas ļauj būtiski paplašināt kompānijas produktu portfeli, uzlabot konkurētspēju un eksportspēju uz Rietumu valstu tirgiem.

“Līdz ar “Olainfarm” akcionāru maiņu pirms nepilniem gadiem pilnībā pārskatījām uzņēmuma attīstības stratēģiju un izvirzījām mērķi kļūt par vienu no top desmit Eiropas medikamentu ražotājiem savās terapeitiskajās grupās. Divu gadu laikā esam paveikuši ļoti daudz – reģistrācijai Eiropas Savienības valstu tirgos esam iesnieguši 21 jaunu medikamentu. Šogad plānojam to izdarīt vēl 20 jaunām zālēm, kas ir milzīgs skaits tik īsā laikā. Tāpat pagājušajā gadā sākti vērienīgi projekti ar mērķi efektivizēt darbu un palielināt ražošanas jaudas, kā arī veicam investīcijas ilgtspējīgā ražošanā, sākot tādus apjomīgus projektus kā saules paneļu parka izveidi un Baltijā modernāko ķīmijas un farmācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšanu,” teic “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis.

Tikšanās laikā puses pārrunāja arī nepieciešamību turpināt stiprināt Latvijas farmācijas nozares uzņēmumus un to konkurētspēju. Piemēram, Latvijas zāļu tirgū 94% veido importētie medikamenti, bet, paplašinot vietējo ražotāju produktu piedāvājumu tirgū, varam gan palielināt konkurenci, gan veicināt cenu samazināšanos caur plašāku patentbrīvo medikamentu izmantošanu. Vietējo ražotāju tirgus daļas palielināšana Latvijā veicinātu arī lielāku zāļu fiziskās pieejamības drošību Latvijas pacientiem, mazinot piegāžu pārrāvumu radītos riskus. Tikšanās laikā ekonomikas ministrs saņēma apliecinājumu, ka vietējie ražotāji spētu saražot līdz pat 20% no vietējā tirgū nepieciešamā apjoma. Tā kā Latvijas vietējie zāļu ražotāji visos tirgos šobrīd konkurē ar daudzmiljardu starptautiskajām farmācijas kompānijām, ir kritiski svarīgi nozares regulējumā un atbalsta instrumentos ņemt vērā šo nozares globālo kontekstu un stingro regulējumu. Piemēram, lai jauns produkts nonāktu pie pacienta, uzņēmumam nepieciešami kā minimums 2,5 gadi, lai izpildītu visas reģistrācijas un normatīvo aktu prasības, kas turklāt dažādos tirgos var atšķirties.