Piektdien, 8. martā, Latvijas zāļu ražošanas uzņēmumu AS “Olainfarm” reģionālās vizītes laikā apmeklēja Latvijas Republikas finanšu ministrs Arvils Ašeradens. Tikšanās laikā augstā amatpersona un uzņēmuma vadība pārrunāja Eiropas Savienības (ES) programmu pieejamību un atbilstību Latvijas ražotāju attīstības vajadzībām, cilvēkresursu attīstības jautājumus un uzņēmuma sadarbību ar izglītības  iestādēm. Tāpat tika diskutēts par risinājumiem, kā valsts no savas puses var palīdzēt uzņēmumam turpināt veiksmīgi attīstīties.

Redzu, ka “Olainfarm” gaidāms jauns un pozitīvs attīstības posms: akcionāru maiņas process ir pilnībā noslēdzies, ir skaidrs, saprotams un nopietns investīciju plāns, kā arī labi pārdomāti uz Eiropas tirgu orientēti eksporta apjoma izaugsmes plāni. Priecājos, ka ES fondu programmu līdzekļi arī līdz šim veiksmīgi ieguldīti pētniecībā, jaunu produktu izstrādē, tehnoloģiskā attīstībā, zaļākā ražošanas procesā un efektivitātes uzlabošanā. Svarīgi, ka uzņēmumam ir arī plāni sadarbībai ar lielajām Latvijas zinātņu universitātēm – RSU, RTU un LU, jo biotehnoloģiju un zāļu industrija šobrīd ir viena no straujāk augošajām ekonomikas nozarēm pasaulē. “Olainfarm” izaugsmei ir spēcīgs potenciāls, tāpēc vēlu veiksmi un turēsim īkšķus, lai izdodas kļūt par nākamo Latvijas uzņēmumu, kura pārdošanas apjomi un izaugsmes temps to ierindotu Latvijas TOP 5!”,” saka finanšu ministrs Arvils Ašeradens.

Ministrs ar lielu interesi uzklausīja vadības komandas – Andreja Leiboviča, Jāņa Buka, Jura Bunduļa, Jāņa Leimaņa, Andra Jegorova, Anša Pekša un Evitas Osītes sniegto detalizēto un pārliecinošo informāciju par uzņēmuma attīstības stratēģiju un personāla politikas attīstību un iepazinās ar “Olainfarm” zāļu ražotni un jau sāktajiem, kā arī plānotajiem investīciju projektiem.

Pateicoties pieejamajām valsts un ES struktūrfondu programmām, kompānija tuvākajos gados investēs vairāk nekā 40 miljonus eiro ražotnes modernizācijā, digitalizācijā, ražošanas paplašināšanā un arī zaļās enerģijas projektos, kas ļaus īstenot vēl straujāku un ilgtspējīgāku uzņēmuma izaugsmi. Vairāki no investīciju projektiem tiek realizēti “ALTUM” lielo investīciju projektu programmā, paredzot ražošanā ieviest vismaz 10 jaunus produktus un eksporta apjomus jaunos tirgos palielināt par vismaz 80%. Kopējais “Olainfarm” investīciju plāns tuvākajai piecgadei sasniedz 100 miljonus eiro.

“Mūs kā Latvijas uzņēmumu un ražotāju interesē, lai nodokļu politika būtu prognozējama un konkurētspējīga vismaz Baltijas līmenī. Ik gadu Latvijā valsts budžetā nodokļos vidēji iemaksājam ap 13 miljoniem eiro, no kā lielāko daļu veido tieši darbaspēka nodokļi. Taču raugoties uz darba tirgus attīstības tendencēm, svarīgi, lai darbaspēka nodokļu slogs nepieaugtu. Tas mums un arī citiem darba devējiem ierobežotu iespējas piedāvāt konkurētspējīgu atalgojumu kvalificētiem speciālistiem, kuri ir gaidīti arī citu valstu tirgos,” skaidro AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis, norādot, ka uzņēmums ik gadu palielina darbinieku atalgojuma fondu, investē papildu labumu grozā, kā arī īsteno sociālās atbildības iniciatīvas, kas vērstas uz izglītības un zinātnes attīstību Latvijā un jauno speciālistu sagatavošanu. Piemēram, pērn tika sākta stipendiju programma topošajiem ķīmijas skolotājiem, bet ikdienā uzņēmums sadarbojas ar RTU Olaines Tehnoloģiju koledžu, Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti un citām izglītības iestādēm, lai palīdzētu veidot prasmēs balstītu izglītību.

Tikšanās laikā puses pārrunāja arī nepieciešamību turpināt stiprināt Latvijas farmācijas nozares uzņēmumus un to konkurētspēju. Piemēram, Latvijas zāļu tirgū 94% veido importētie medikamenti, bet, paplašinot vietējo ražotāju produktu piedāvājumu tirgū, varam gan palielināt konkurenci, gan veicināt cenu samazināšanos caur plašāku patentbrīvo medikamentu izmantošanu. Vietējo ražotāju tirgus daļas palielināšana Latvijā veicinātu arī lielāku zāļu fiziskās pieejamības drošību Latvijas pacientiem, mazinot piegāžu pārrāvumu radītos riskus un apdraudējumu rezultātā nodrošināt zāļu ražošanu un rezerves vietējo uzņēmēju spēkiem. Šajā kontekstā būtiska ir arī valsts īstenotā politika attiecībā uz medikamentu tirgus regulējumu, kur šobrīd Veselības ministrijas vadībā tiek rosinātas izmaiņas, kas sākotnējos piedāvājumos mazinātu tirgus pievilcību kā Latvijas zāļu ražotājiem, tā starptautiskajiem, jo katra jauna medikamenta reģistrācija prasa apjomīgas investīcijas un arī laika resursus. Kā tikšanās laikā norādīja “Olainfarm” pārstāvji, ir svarīgi ar reformu neizjaukt tos tirgus mehānismus, kas jau šobrīd teicami darbojas.