Š.g. 12. maijā AS “Olainfarm” saņēma Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) atzinības rakstu par uzņēmuma ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībā. LDDK atzinīgi novērtē, ka “Olainfarm” sniedz prakses un darba iespējas jaunajiem speciālistiem, kuri savu karjeru vēlējušies saistīt tieši ar farmācijas nozari. Ražotnē viesojās LDDK pārstāve, projekta vadītāja ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” Jolanta Vjakse.

“Latvija jau ilgus gadus ir spēcīgs spēlētājs farmācijas nozarē Eiropā, un priecājos, ka mūsu uzņēmums ir daļa no šiem panākumiem. Nozare attīstās strauji un darbinieku zināšanām un prasmēm ir jāaug tai līdzi. Jaunie speciālisti ir nozīmīgas darba rokas mūsu ikdienā un atbalsts nākotnes izaugsmē, un, ja praktikants ir motivēts un veiksmīgi apliecina savas zināšanas, tam ir iespēja kļūt par daļu no mūsu komandas arī turpmāk. Īpaši novērtējam praktikantus, kuri pēc studiju beigām izvēlas karjeru turpināt tieši pie mums “Olainfarm” grupas uzņēmumos. Esmu gandarīts par saņemto novērtējumu,” norāda Juris Bundulis, AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētājs.

“Olainfarm” sadarbojas ar Latvijas vadošajām augstskolām un profesionālajām izglītības iestādēm, lai sniegtu prakses iespējas topošajiem speciālistiem. Uzņēmums pie sevis labprāt aicina praktikantus no visdažādākajām nozarēm – gan tos, kuri karjeru iecerējuši saistīt ar ķīmiju un farmāciju, gan tos, kuri sevi vēlas apliecināt tehniskās profesijās.

Uzņēmums izsaka pateicību visiem darbiniekiem, kuri ikdienas gaitās rod laiku jauno speciālistu apmācībām, lai praktikantu karjeras ceļš iesāktos motivējošā un draudzīgā vidē.