Piektdien, 17.jūnijā, tika paziņoti Ilgtspējas indeksa 2022.rezultāti. Šogad pirmo reizi Ilgtspējas indeksa izvērtējumā piedalījās arī AS “Olainfarm”, iegūstot “Zelta” kategoriju.

“Pirmo reizi startējot Ilgtspējas indeksā, mums bija būtiski apzināt un analizēt uzņēmuma ietekmes sfēras, lai mērķtiecīgi virzītu savu izaugsmi un sniegtu ieguldījumu kopējā sabiedrības attīstībā. Veicinot efektīvāku uzņēmējdarbību, rūpējoties par darbiniekiem, investējot darba vidē, kā arī izglītojot sabiedrību par veselīgu dzīvesveidu, veicinām uzņēmuma ilgtspēju, vienlaikus pozitīvi ietekmējot arī nozari un valsts attīstību. Mums priekšā ir plašas izaugsmes iespējas,” uzsver Jānis Buks, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs. 

“Ilgtspējas indekss” ir stratēģisks vadības instruments, kura pamatā ir starptautiski atzīta metodoloģija. Ilgtspējas indeksa ikgadējā izvērtējumā piedalās arvien vairāk Latvijas uzņēmumu – šogad saņemti vairāk nekā 130 pieteikumi, kas īsteno atbildīgu, godprātīgu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi, sniedzot objektīvus kritērijus sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā. 

Lai izvērtētu pretendentu atbilstību balvai, eksperti izjautāja balvas pretendentus par paveikto dažādās ilgtspējas jomās. Tāpat tika analizēti gan uzņēmuma sniegtie dati, gan publiski pieejamā informācija par šo uzņēmumu attieksmi pret darbiniekiem un klientiem, to ieguldījumi nozares un valsts attīstībā, kā arī nākotnes plāni ilgtspējas jomā.