Ar mērķi turpināt stiprināt korporatīvo pārvaldību un stratēģisku uzņēmuma attīstību, Baltijā vadošā farmācijas uzņēmuma AS “Olainfarm” padomē iecelts AS “AB City” valdes priekšsēdētājs Sergejs Korņijenko. Akcionāru sapulcē pieņemts arī lēmums palielināt uzņēmuma pamatkapitālu līdz 35 miljoniem eiro, lai nodrošinātu turpmāku produkta portfeļa attīstību un ekspansiju Rietumvalstu eksporta tirgos.

AS “Olainfarm” padomē darbu turpinās Vadims Telica, Andrejs Leibovičs, Roberts Tavjevs, kā arī Jānis Buks, kurš ir padomes priekšsēdētājs. S. Korņijenko padomē apstiprināts Irinas Maliginas vietā, tādējādi pilnībā noslēdzoties pārejas periodam pēc uzņēmuma vairākuma akcionāru maiņas.

“Kopā ar AS “Olainfarm” esam vien ilgāk nekā gadu, bet jau no pirmās dienas mums bija skaidra pārliecība, ka uzņēmumam ir vajadzīga jauna attīstības stratēģija un apjomīgas investīcijas, kas ved uz Rietumvalstu tirgiem un attiecīgi jāveido jauns produktu portfelis. To visu salīdzinoši īsā laika posmā esam spējuši nodrošināt, lai ar paplašinātu un konkurētspējīgu produktu portfeli AS “Olainfarm” turpinātu savu attīstību Rietumvalstu tirgos un arī vietējā tirgū pacientiem plašākā klāstā būtu pieejami tieši Latvijas ražotāju medikamenti, samazinot atkarību no importētajām zālēm,” uzsver AS “Olainfarm” padomes loceklis un viens no AS “AB City” īpašniekiem Andrejs Leibovičs.

Līdz šim AS “Olainfarm” pamatkapitāls bija 30 079 190,2 miljoni eiro. Ar akcionāru sapulces lēmumu tas tiks palielināts par 4,9 miljoniem eiro, sasniedzot 35 miljonus eiro. Tas ļaus AS “Olainfarm” veikt jaunu meitassabiedrību dibināšanu vairākos ES tirgos, kur šobrīd notiek aktīvas jauno produktu reģistrācijas, lai saskaņā ar ES medikamentu reģistrācijas un komercializācijas prasībām tos nodrošinātu pacientiem. Tāpat uzņēmums aktīvi strādā pie attīstības iespējām arī citos jaunos eksporta tirgos, piemēram, ASV un Kanādā, kā arī turpinās darbs pie arvien jaunu produktu izvērtēšanas un iekļaušanas produktu portfelī.

“Kopš AS “Olainfarm” vairākuma akcionāru maiņas uzņēmums kardināli mainīja savu vēsturisko attīstības stratēģiju, izvirzot par mērķi kļūt par eiropeisku, mūsdienīgu un efektīvu uzņēmumu, kas spēj piedāvāt augstas kvalitātes produktus Rietumvalstu tirgiem. Palielinot pamatkapitālu, AS “Olainfarm” akcionāri ir vēlreiz apliecinājuši, ka šim mērķim tiek veltīti visi pieejamie resursi, lai iespējami ātrāk, ievērojot arī visu ES normatīvo regulējumu, attīstītu Rietumvalstu tirgum atbilstošu produktu portfeli un turpinātu uzņēmuma modernizāciju,” norāda AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētājs Jānis Buks.

AS “Olainfarm” stratēģija, kas tika izstrādāta līdz ar uzņēmuma vairākuma akcionāru maiņu, paredz AS “Olainfarm” sasniegt TOP 10 Eiropā vadošo farmācijas kompāniju līmeni savās terapeitiskajās grupās, veicot apjomīgas investīcijas produktu portfeļa attīstībā un paplašināšanā, tostarp, aptverot arī jaunas terapeitiskās grupas, piemēram, onkoloģijas un pretdiabēta medikamentus. Jau šobrīd ir apstiprināti vairāk nekā 50 jauni produkti, kas pakāpeniski un atbilstoši prasībām tiks ieviesti tirgū tuvāko gadu laikā. Piemēram, šajā gadā AS “Olainfarm” ir reģistrējusi jaunu uroloģijā lietotu medikamentu un sākusi reģistrāciju vairākiem kardioloģijas  un pretiekaisuma produktiem virknē Rietumeiropas tirgu, tostarp, Vācijā, Itālijā, Polijā, Čehijā, Francijā, Slovākijā, Apvienotajā Karalistē u.c.. Uzņēmuma akcionāri apstiprinājuši vairāk nekā 100 miljonu eiro investīcijas tuvākajai piecgadei.